ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ιδιωτικά κεφάλαια 30 δισ. ευρώ για επενδύσεις με «μοχλό» το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιωτικά κεφάλαια 30 δισ. ευρώ για επενδύσεις με «μοχλό» το Ταμείο Ανάκαμψης

Ιδιωτικά κεφάλαια 30 δισ. ευρώ καλούνται να κινητοποιήσουν οι ελληνικές τράπεζες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που προβλέπει τη διάθεση 12,5 δισ. ευρώ με τη μορφή δανεισμού για την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Μια ενδεικτική δομή χρηματοδότησης θα μπορούσε να είναι: 40% δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης, 30% δάνειο συγχρηματοδότησης από εμπορική τράπεζα (co-financing) και 30% η ιδία συμμετοχή του φορέα της επένδυσης. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια της τάξης των 5 – 7 δισ. ευρώ προκειμένου να εγκριθούν τα έργα.

Μιλώντας χθες στο στο πλαίσιο του FinForum ο επικεφαλής εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής της Εθνικής τράπεζας κ. Βασίλης Καραμούζης, διαβεβαίωσε ότι οι τράπεζες είναι σε θέση να κινητοποιήσουν τους πόρους αυτούς, διοχετεύοντας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δάνεια ύψους 12,5 δισ. ευρώ, που θα προστεθούν στα δάνεια που θα δώσει το δημόσιο, αλλά εκτίμησε ότι θα απαιτηθεί και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό,

Μιλώντας στο ίδιο Forum ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρότρυνε τον ιδιωτικό τομέα να ξεκινήσει άμεσα τη συνεργασία του με τις τράπεζες, καταθέτοντας επενδυτικά πλάνα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ειδικά για έργα που είναι συμβατά με τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί, όπως ενεργειακές επενδύσεις, έργα που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, ψηφιακά έργα, επενδύσεις εξωστρέφειας, συνεργασίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις και έργα έρευνας και τεχνολογίας.

«Ο τρόπος που θα δουλέψουμε είναι First in First Out», δηλαδή προηγείται όποιος υποβάλλει νωρίτερα το επενδυτικό πλάνο και όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης το κόστος μέσω και της κρατικής επιδότησης που θα κυμαίνεται μεταξύ 30% – 50%, θα είναι κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι οι εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων θα γίνουν ταχύτητα, εφόσον οι επενδύσεις πληρούν το κριτήριο της συχρηματοδότησης και ότι τα πρώτα χρήματα θα εισρεύσουν από το προσεχές καλοκαίρι.

Ο κ. Καραμούζης επέμεινε στον ανταποδοτικό χαρακτήρα των επενδύσεων που θα χρηματοδοτηθούν, έτσι ώστε οι ταμειακές ροές του έργου να μπορούν να αποπληρώσουν το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και το δάνειο συγχρηματοδότησης. Στα έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται όχι μόνο τα έργα που παράγουν από μόνα τους έσοδα, αλλά και τα ΣΔΙΤ με αμοιβές διαθεσιμότητας, όπως π.χ. η ανέγερση σχολικών μονάδων μέσω ΣΔΙΤ. Τα μη ανταποδοτικά έργα δημοσίου χαρακτήρα (π.χ. οι ψηφιακές δεξιότητες στο δημόσιο τομέα) θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από επιχορηγήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μέσω δανεισμού. Αυτά τα έργα είναι εξίσου σημαντικά, απλά η επιχορήγηση είναι ορθότερο εργαλείο λόγω της δυσκολίας μέτρησης συγκεκριμένων ταμειακών ροών που απαιτούνται κατά την αξιολόγηση ενός αιτήματος στα πλαίσια μιας πιστοδοτικής διαδικασίας.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να κινούνται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ταμείου, στους βασικούς άξονες:

 • Πράσινη μετάβαση (38%)
 • Ψηφιακή μετάβαση (13%)
 • Απασχόληση και κοινωνική συνοχή (25%)
 • Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός μετασχηματισμός (24%)

 

Το φάσμα των πιθανών επενδύσεων είναι πολύ μεγάλο, σημείωσε ο κ. Καραμούζης, αναφέροντας ενδεικτικά έργα:

 • ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας
 • Υδρογόνου και η χρήσης του στην παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές και στη βιομηχανία
 • Υποδομές ενέργειας (καλώδια, αγωγοί αεριού)
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 • Υποδομές δρόμων
 • Τουρισμός
 • Scalability ελληνικών εταιρειών (συγχωνεύσεις, capex)
 • ΣΔΙΤ

Υπάρχουν όμως και κάποιες επενδύσεις που θα πρέπει να συνδεθούν με την ανάγκη του μετασχηματισμού των οικονομίων συγκεκριμένων γεωγραφιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απολιγνιτοποίηση που έχει σημαντικό αντίκτυπο στη Δ. Μακεδονία και την Πελοπόννησο.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις ή τα έργα είναι:

 • Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν πρέπει καταρχήν να είναι αξιόχρεες (Bankable) και επιπλέον το έργο για το οποίο αιτούνται χρηματοδότησης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ταμείου.
 • Η δυνατότητα του φορέα της επένδυσης να συνεισφέρει ιδία συμμετοχή και το ύψος αυτής αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Με δεδομένο ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά οι τράπεζες θα πρέπει να υιοθετήσουν μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο συμμετοχής τους σε αναπτυξιακές δράσεις, όπως τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και τον αναπτυξιακό νόμο. Επιπλέον κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και των τραπεζών, καθώς μέσω των τραπεζών θα διοχετευθούν στις επιχειρήσεις και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πλαίσιο αυτό δεν έχει μέχρι στιγμής εξειδικευθεί, αλλά είναι κάτι που αναμένεται να γίνει σύντομα. Θα πρέπει να αποφευχθούν, σημείωσε ο κ. Καραμούζης, όσο το δυνατόν γραφειοκρατικές διαδικασίες και η εγκριτική διαδικασία να μην υπερβαίνει χρονικά το συνήθη χρόνο που απαιτείται για μια τραπεζική χρηματοδότηση, χωρίς συμμετοχή άλλων φορέων.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News