ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: 5,5 δισ. το 2021 – Πριν το καλοκαίρι τα πρώτα χρήματα

φωτ. REUTERS

Στα τέλη Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου πρόκειται να κατατεθεί στην Κομισιόν ο οριστικός φάκελος με το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για την αξιοποίηση των 32 δισ. ευρώ που δικαιούται η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότησης. Η έγκριση των Βρυξελλών αναμένεται να δοθεί αμέσως μετά το Πάσχα, με στόχο τα πρώτα χρήματα να έρθουν πριν το καλοκαίρι, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να εκταμιευθούν συνολικά 5,5 δισ. ευρώ και να μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την υγειονομική κρίση.

Όπως αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προβλέψεις που έδωσε στη δημοσιότητα, η επίδραση των κεφαλαίων από το Ταμείο θα μπορούσε να είναι καταλυτική. Με δεδομένο ότι η χώρα μας θα λάβει το υψηλότερο ποσό ενίσχυσης ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Κομισιόν εκτιμά ότι θα δοθεί ισχυρή ώθηση στην εγχώρια ζήτηση. Εκτιμάται ότι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να δώσει στην ελληνική οικονομία μία επιπλέον ώθηση από 2,3 έως και 2,5 μονάδες του ΑΕΠ.

Τα 32 δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο αντιστοιχούν περίπου στο 17% του ΑΕΠ και είναι το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών – μελών. Από το ποσό αυτό, τα 19 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και τα 13 δισ. ευρώ είναι δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η απόφαση των Βρυξελλών είναι ότι η προκαταβολή που θα λάβει η χώρα μας μόλις εγκριθεί το τελικό σχέδιο ανάκαμψης, θα φτάσει το 13% του συνολικού ποσού, δηλαδή περίπου 4,2 δισ. ευρώ. Εφόσον η έγκριση του Σχεδίου έρθει – όπως εκτιμούν στο υπουργείο Οικονομικών – μετά το Πάσχα, τότε η εκταμίευση της προκαταβολής αναμένεται στις αρχές Ιουνίου και επιπλέον 1,3 δισ. ευρώ θα εισρεύσουν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 5,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2021. Σημειώνεται ότι η χώρα μας έχει ήδη εισπράξει 2,7 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα SURE που αφορά στη στήριξη της απασχόλησης.

Για να χρηματοδοτηθεί μία επένδυση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει αφενός να συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και να είναι συμβατή με τους στόχους της πράσινης οικονομίας και αφετέρου να καλυφθεί το 50% της επένδυσης από το Ταμείο, το 20% από ίδια κεφάλαια του επενδυτή και το 30% από τραπεζικά δάνεια. Μερικές από τις πιο σημαντικές δράσεις που θα ενταχθούν στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης είναι:

·         η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διασύνδεσή τους με τα συστήματα μεταφοράς και διανομής καθώς και με τα νησιά

·         η τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας

·         η ενίσχυση και βελτίωση των συστημάτων τηλεθέρμανσης στις περιοχές που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση (απολιγνιτοποίηση)

·         η προώθηση της πράσινης μετάβασης με αντικατάσταση των πετρελαϊκών προϊόντων στη παραγωγή ενέργειας και την επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου

·         η παροχή κινήτρων για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και κτιρίων

·         η δημιουργία υποδομών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) και σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα

·         η ανάπτυξη δικτύου δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

·         η προ-εγκατάσταση δομημένων καλωδιώσεων σε κτίρια προκειμένου να διευκολυνθεί η εγκατάσταση οπτικών ινών σε κάθε σπίτι (Fiber to the home)

·         «Διάδρομοι» 5G

·         ο ψηφιακός και διοικητικός μετασχηματισμός των υπηρεσιών μιας Στάσης της δημόσιας διοίκησης

·         το νέο σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων

·         ΚΕΠ – Plus

·         τα ηλεκτρονικά διόδια και συστήματα παρακολούθησης οχημάτων

·         η ηλεκτρονική Υγεία (Ψηφιακά Αρχεία Υγείας Ασθενών, Πρόγραμμα Θεραπείας Καρκίνου/Ηλεκτρονικής Υγείας, Τηλεϊατρική, Διαχείριση υλικού & εφοδιασμός Νοσοκομείου)

·         η ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (Ψηφιοποίηση κρίσιμων αρχείων του κράτους, ψηφιακή δίκη)

·         οι οπτικές Ίνες για το σχολείο, ψηφιοποίηση φυσικών αρχείων του Εθνικού Κέντρου Πληροφοριών

·         οι υπηρεσίες μίας στάσης για όλες τις νομικές μορφές επιχειρηματικότητας

·         ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ

·         η ψηφιακή χορήγηση συντάξεων (πλατφόρμα ATLAS), ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας

·         η ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα (ευφυής καλλιέργεια)

·         οι έξυπνες πόλεις και ψηφιακός μετασχηματισμός των Δήμων

·         ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, προώθηση πολιτιστικών εκθεμάτων με επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα για Μουσεία και Τουρισμό

·         ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος κοινωνικής προστασίας

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News