ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΟΠΥΥ: Διαθέτει 76 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση υπηρεσιών και για οικονομικούς ελέγχους

ΕΟΠΥΥ: Διαθέτει 76 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση υπηρεσιών και για οικονομικούς ελέγχους

Στα περίπου 100 εκατ. ευρώ ανέρχεται το πρόγραμμα προμηθειών του ΕΟΠΥΥ για το 2024, εκ των οποίων ένα σημαντικό μέρος αυτών αφορά σε επενδύσεις για την αναδιοργάνωση του Οργανισμού, την οποία εδώ και καιρό έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση. Μάλιστα, το ποσό που θα δαπανήσει για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένου αλλά και τον οικονομικό έλεγχο ανέρχεται σε 75,8 εκατ. ευρώ και αφορά στην υλοποίηση σημαντικών παρεμβάσεων μέσα στους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται ότι περίπου το 60% αυτής της δαπάνης θα κατευθυνθεί στην αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, σε υπηρεσίες σύνταξης ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων, σε υπηρεσίες ελέγχου των δαπανών και στην αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) κατ’ οίκον.

Real time έλεγχος δαπανών υγείας

Σύμφωνα λοιπόν με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών, προβλέπεται η χρηματοδότηση με 20 εκατ. ευρώ συστημάτων για τον έλεγχο των δαπανών υγείας, σε πραγματικό χρόνο (real time), από ιδιωτικές εταιρείες.

Να αναφέρουμε ότι από το 2016 έως σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ, λόγω περιορισμένων ανθρώπινων πόρων, ελέγχει τις δαπάνες για παροχές Υγείας βάσει ενός δείγματος της τάξης τους 5% επί των συνολικών δαπανών, ανάγοντας τα συμπεράσματα από τον έλεγχο στο σύνολο των δαπανών. Οι υποβαλλόμενες δαπάνες (δείγμα) ελέγχονται, σε όλες τις περιπτώσεις, μετά τη λήψη της παροχής και την τιμολόγηση στον ΕΟΠΥΥ.

Ο έλεγχος των δαπανών σε πραγματικό χρόνο σημαίνει επί της ουσίας επέκταση του ελέγχου στο 100% των δαπανών Υγείας που θα επιλεγούν στην κάθε κατηγορία (έναντι 5%) και 100% ιατρική τεκμηρίωση της αναγκαιότητας λήψης της παροχής πριν από την τιμολόγησή της, με έλεγχο των τιμολογήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ.

Με την εφαρμογή του real time ελέγχου στο 100% των δαπανών σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών Υγείας (κλειστή νοσηλεία στον ιδιωτικό τομέα και επιλεγμένων διαγνωστικών εξετάσεων υψηλού κόστους), ο Οργανισμός εκτιμά ότι σε ετήσια βάση θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 50 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. με το υφιστάμενο μοντέλο ελέγχου.

Κατ’ οίκον διανομή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Όπως είναι γνωστό έχει ξεκινήσει πιλοτικά η νέα υπηρεσία αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους που διατίθενται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, με δικαιούχους περίπου 2.000 ασφαλισμένους. Για τη διαδικασία αυτή η οποία στην εξέλιξή της θα αφορά σε πάνω από 100.000 ασθενείς ο ΕΟΠΥΥ έχει προγραμματίσει να διαθέσει το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Η υπηρεσία αφορά στην παρούσα φάση στους ασθενείς με κυστική ίνωση, θαλασσαιμία, πνευμονική υπέρταση, νόσο του κινητικού νευρώνα και δρεπανοκυτταρική αναιμία. Ο χρόνος παράδοσης μετράει από την εκτέλεση της συνταγής και κυμαίνεται από 2 έως 5 εργάσιμες ημέρες, απαλλάσσοντας τους πάσχοντες από αναμονή σε ουρές και ταλαιπωρία.

Παράλληλα, ο δικαιούχος περίθαλψης μπορεί να παρακολουθεί on line την αποστολή του φαρμάκου. Η παραλαβή γίνεται μέσω κωδικού επιβεβαίωσης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ίδιο από την εταιρεία ταχυμεταφορών.

Υπηρεσίες σύνταξης ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων

Μια ακόμη καίρια παρέμβαση είναι ο οικονομικός έλεγχος του ΕΟΠΥΥ και η δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων. Σκοπός του έργου είναι η συμμόρφωση της Λογιστικής και οικονομικής λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, όπως θα έπρεπε να έχει συμβεί από την ίδρυσή του εδώ και 12 χρόνια

Ο ΕΟΠΥΥ ιδρύθηκε με τον Νόμο Ν3918/11 και σ’ αυτόν έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα οι Κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ (από 1/1/2012), του ΟΠΑΔ (από 1/1/2012), του ΟΑΕΕ (από 1/1/2012) και του ΟΓΑ (από 1/1/2012).

Εντούτοις, ο Οργανισμός ξεκίνησε την λειτουργία του, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, οι εφαρμογές και οι υποδομές του για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά και αυτοτελώς, επιτελώντας τον σκοπό του.

Ως αποτέλεσμα, έκτοτε, ο ΕΟΠΥΥ δεν έχει συντάξει τους ετήσιους ισολογισμούς του. Στο πλαίσιο αυτό, θα διαθέσει το ποσό των 8 εκατ. ευρώ (για 2 έτη) σε εξωτερικό συνεργάτη, προκειμένου να αποτυπωθεί η οικονομική εικόνα του οργανισμού.

Ο ανάδοχος καλείται να διενεργήσει ένα πλαίσιο ενεργειών και να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση, συλλογής, κατηγοριοποίησης, ελέγχου των καταχωρημένων ή και των προς καταχώρηση στοιχείων, για το κλείσιμο κάθε χρήσης (μετά την ημερομηνία απογραφής) του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με όσα προβλέπονται.

Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να διεκπεραιώσει την εξαγωγή δεδομένων λογιστικής και τυχόν δεδομένων των υποσυστημάτων από το Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτύξει για την απογραφή έναρξης του φορέα 1/1/2012 και των μετέπειτα χρήσεων μέχρι και 31/12/2023, με σκοπό την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων σε δομή και μορφή που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ για να διενεργηθεί η μετάπτωση των εν λόγω δεδομένων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων

Για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης/τροποποίησης λογισμικού, υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων καθώς και μετάπτωσης δεδομένων και εφαρμογών, στα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω διαδικτύου του ΕΟΠΥΥ (SLA), ο Οργανισμός θα διαθέσει το ποσό των 15,3 εκατ. ευρώ.

Ήδη υπάρχει ενεργή σύμβαση (λήξη 30/09/2024) και αναμένεται να διενεργηθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για 30 μήνες (2 έτη + 6 μήνες προαίρεση).

Επιπλέον 5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου (για 2 έτη), 11,7 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, 5,8 εκατ. ευρώ για προμήθεια αδειών και παροχή υπηρεσιών ΒΔ DBaaS.

Διαβάστε επίσης:

Με 545 εκατ. ευρώ συμβάλλουν στις αποζημιώσεις του ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι ιδιώτες και εταιρείες εκτός φαρμάκου

Α. Γεωργιάδης: Εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης και αλλαγές στα φθηνά φάρμακα

Υγεία: Τι αλλάζει σε συνταγογράφηση, πρόστιμα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News