Business & Finance Δευτέρα 9/05/2022, 10:50
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παπουτσάνης: Ενισχυμένα τα οικονομικά αποτελέσματα για α΄ τρίμηνο του 2022

Παπουτσάνης: Ενισχυμένα τα οικονομικά αποτελέσματα για α΄ τρίμηνο του 2022

Ενισχυμένες εμφανίζονται οι βασικές οικονομικές επιδόσεις της Παπουτσάνης για το α΄ τρίμηνο του 2022, ωστόσο όπως υποστηρίζει η ίδια η εταιρεία αναφορικά με την πορεία της για το σύνολο της τρέχουσας χρονιάς, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία καθώς οι κίνδυνοι παραμονεύουν. 

Ειδικότερα, το α΄ τρίμηνο 2022, ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης σημείωσε αύξηση κατά 45% και ανήλθε στα 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών αποδίδεται στη μερική επανεκκίνηση της ξενοδοχειακής αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το διπλασιασμό των πωλήσεων ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά και στην ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων για τρίτους.

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ που αντιπροσωπεύει το 74% του συνολικού κύκλου εργασιών, παρουσιάζοντας ισχυρότατη ανάπτυξη κατά 83% σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Το μικτό κέρδος, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά 45% και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνέπεια των επενδύσεων που υλοποιεί η Παπουτσάνης, ανήλθε σε 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, βελτιωμένο κατά 42%. Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε ελαφρά και ανήλθε σε 28,2% έναντι 28,7% το α΄ τρίμηνο του 2021 επηρεαζόμενο κυρίως από την αύξηση του κόστους πρώτων υλών και ενέργειας. 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 35%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 2 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021, παρουσιάζοντας βελτίωση 66%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40%.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα αποτελέσματα του τριμήνου έχουν επιβαρυνθεί με μη επαναλαμβανόμενη, έκτακτη ζημία, όπως αυτή προέκυψε μετά την έκδοση της διαιτητικής απόφασης σχετικά με τη διακοπή της συνεργασίας με την εταιρεία Ελγέκα, η οποία μέχρι το τέλος του 2020 διένεμε τα επώνυμα προϊόντα της εταιρείας στις μεγάλες αλυσίδες. Η εταιρεία είχε ήδη προβεί σε σχετικές προβλέψεις κατά τις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Το ποσό που επιβάρυνε την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 384.000 ευρώ χωρίς να αναμένονται άλλες επιβαρύνσεις.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα: Η κατηγορία παρουσιάζει οριακή μείωση κατά 3% συγκρινόμενη με ένα υψηλό πρώτο τρίμηνο του 2021, όταν η εταιρεία ξεκίνησε να εξυπηρετεί απευθείας τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, αλλά κυρίως λόγω της σημαντικής πτωτικής πορείας της συνολικής αγοράς του λιανεμπορίου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο δίμηνο του 2022 οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Παπουτσάνης σημείωσαν πτώση της τάξεως του 8%, ενώ και η πρόβλεψη του Μαρτίου είναι αρνητική. Η Παπουτσάνης έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της στις κατηγορίες αυτές, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο της πτώσης που προέρχεται από τη μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, ενώ ταυτόχρονα προσβλέπει σε ένα δυναμικό 2ο τρίμηνο, με το επαναλανσάρισμα ενός εμβληματικού της brand και την είσοδο σε νέες κατηγορίες και καινοτόμα προϊόντα με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 570% σε σχέση με το 2021. Η κατηγορία αυτή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα λόγω της πανδημίας ενώ φέτος οι σχετικές πωλήσεις ενισχύονται στην Ελλάδα και εξωτερικό. 

Προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα): Αύξηση πωλήσεων κατά 14% σε σχέση με το 2021. Η αύξηση προήλθε από την σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. 

Βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών: Σημειώθηκε αύξηση κατά 106% το 2022 στη συγκεκριμένη κατηγορία που αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρίας ως ένας εκ των βασικότερων προμηθευτών ειδικών σαπωνομαζών στη διεθνή αγορά, στη διεύρυνση του πελατολογίου καθώς και στη συνεχή ενίσχυση της προσφερόμενης γκάμας προϊόντων. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι από το δεύτερο μισό του 2021 έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας διπλασιάζοντας το παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας σε αυτά τα προϊόντα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών που χρησιμοποιούνται σε φυσικά προϊόντα βελτιωμένου οικολογικού αποτυπώματος.  

Επιχειρηματική προοπτική

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρά το συνεχώς επιδεινούμενο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω κόστους και διαθεσιμότητας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, κόστους ενέργειας και μεταφορικών, των συνεχιζόμενων προβλημάτων λόγω COVID και του πολέμου στην Ουκρανία, η εταιρεία σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη και βελτίωσε περαιτέρω τις οικονομικές της επιδόσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Όπως σημειώνει, θα συνεχίσει να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για να αντιμετωπίζει το συνεχώς και απρόσμενα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και να εξυπηρετεί την πελατεία της εντός και εκτός της χώρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υλοποιώντας παράλληλα τη γενικότερη αναπτυξιακή της στρατηγική προκειμένου να πετύχει και αυτό το έτος διψήφια ανάπτυξη με υγιή κερδοφορία.  

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το προηγούμενο τρίμηνο, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μενέλαος Τασόπουλος, σχολίασε σχετικά:

«Κατά το α΄ τρίμηνο του 2022, πετύχαμε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα και αυξημένες επιδόσεις. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε την επιχειρηματική μας στρατηγική με στόχο πάντα τη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη.

Η επανάκαμψη στην ξενοδοχειακή αγορά στην Ελλάδα και διεθνώς, τα νέα προϊοντικά λανσαρίσματα της Παπουτσάνης, η ενίσχυση των υφιστάμενων συνεργασιών αλλά και νέες συνεργασίες με πολυεθνικούς πελάτες, καθώς και η ανάπτυξη νέων προϊόντων στην κατηγορία των σαπωνομαζών υποστηρίζουν αυτήν την προσπάθεια. Γι’ αυτό και, μετά από ένα ισχυρό α΄ τρίμηνο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη των επιδόσεων της εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους, χωρίς βέβαια να υποεκτιμούμε τους κίνδυνους που εγκυμονεί το σημερινό, εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον».

moneyreview.gr

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News