Business & Finance Τρίτη 3/05/2022, 20:59
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Intercontinental International: Αύξηση 4,51% των συμβατικών εσόδων το 2021

Intercontinental International: Αύξηση 4,51% των συμβατικών εσόδων το 2021

Αύξηση των συμβατικών εσόδων κατά 4,51% (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) παρουσίασε η Intercontinental International στη χρήση του 2021, συμπεριλαμβανομένων και των υποχρεωτικών μειώσεων των ενοικίων, ως μέτρο στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων (μισθωτών) από την πανδημία COVID-19. Η δε αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 21% σε σχέση με τις 31/12/2020, ανερχόμενο πλέον στα 111,4 εκατ. ευρώ (χρήση 2020 – 92,3 εκατ. ευρώ).

Την 31η/12/2021 στον Όμιλο ανήκαν συνολικά 34 ακίνητα, κυρίως καταστήματα και γραφεία επιφάνειας 52.936,52 τ.μ. αυξημένα κατά 9.662,87 τ.μ. ή 22,33% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα λογιστικοποιημένα έσοδα βάσει των μισθωτικών συμβάσεων (εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ (συμπερ/μενων επίδρασης ΔΠΧΑ16 7,55 εκατ. ευρώ) έναντι 7,7 εκατ. ευρώ (συμπερ/μενων επίδρασης ΔΠΧΑ16 – 8,16 εκατ. ευρώ), αύξηση 4,51%, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικά συμφωνημένων ετήσιων αναπροσαρμογών, καθώς και της υποχρεωτικής επιβαλλόμενης μείωσης κατά 40% μικρού μέρους των μισθωμάτων (βάσει σχετικών υπουργικών αποφάσεων), ως ένα από τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Οι ζημιές από αναπροσαρμογή των εκτιμήσεων σε εύλογη αξία των ακινήτων ανήλθαν σε 1,57 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,82 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 4,38 εκατ. ευρώ έναντι 5,83 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, επηρεασμένα αντιστοίχως: α) από την αρνητική αναπροσαρμογή των συμβατικών εσόδων 0,53 εκατ. ευρώ βάσει ΔΠΧΑ 16 (χρήση 2020 θετική αναπροσαρμογή 0,43 εκατ. ευρώ) και β) από την ύπαρξη ζημιών από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των ακίνητων 1.57 εκατ. ευρώ (χρήση 2020 – ζημιές 0,82 εκατ. ευρώ).

Κατ’ επέκτασιν, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,84 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 3,72 εκατ. ευρώ έναντι 5,37 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.

Ο φόρος επί των επενδύσεων και διαθεσίμων ανήλθε σε 113 χιλ. ευρώ έναντι 07 χιλ. ευρώ λόγω της αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

Βασικοί Δείκτες

  • Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις (LTV): 35,76% (2020: 28,64%)
  • Προσαρμοσμένο EBITDA: 6.155.552 ευρώ (2020: 6.771.398 ευρώ)
  • Κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO): 6.042.847 ευρώ (2020: 6.644.408 ευρώ)
  • Γενική Ρευστότητα: 1,91 (2020: 4,46).
  • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): 7,40 ευρώ (2020: 7,42 ευρώ)
  • Κέρδη ανά μετοχή (EPS): 0,36 ευρώ (2020: 0,51 ευρώ)

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News