Business & Finance Πέμπτη 24/02/2022, 09:11
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

OTE: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το δ΄ τρίμηνο του 2021

OTE: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το δ΄ τρίμηνο του 2021

Αύξηση 5% παρουσίασαν τα ενοποιημένα έσοδα του ΟΤΕ σε επίπεδο ομίλου το δ΄ τρίμηνο του 2021, διαμορφούμενα στα 891,5 εκατ. ευρώ. Για το σύνολο της περυσινής χρονίας τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν στα 3,368 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,4% εν συγκρίσει με το 2020. 

Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2022 θα ανέλθει περίπου σε 500 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί ισόποσα σε 250 εκατ. ευρώ προτεινόμενο μέρισμα που αντιστοιχεί σε 0,558 ευρώ ανά μετοχή, και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους 250 εκατ. ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισηγημένης στην Ελλάδα, τα έσοδα το δ΄ τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 4,5%, στα 812,5 εκατ. ευρώ, υποστηριζόμενα από τη σταθερή ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες στη σταθερή, την αυξημένη κίνηση δεδομένων στην κινητή και από αυξήσεις των εσόδων σε επιμέρους λειτουργίες. Στη Ρουμανία, στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της αυτόνομης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 82,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,8% στο τρίμηνο, βελτιωμένα ωστόσο σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 541,8 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 1,5% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας εν μέρει τα υψηλότερα έσοδα.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,4% σε 331,8 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,2% λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 7,2%, στα 321,4 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 39,6%, υψηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) 10,4 εκατ. ευρώ, μια βελτίωση περίπου 5 εκατ. ευρώ σε συγκρίσιμη βάση.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 143 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 94 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της μείωσης στο κόστος που αφορά σε προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εργαζομένων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 42,4 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη κατά 28,5% σε σύγκριση με Δ’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε 157,5 εκατ. ευρώ και 3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το Δ’ τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία κατέβαλε 25 εκατ. ευρώ για ανανέωση φάσματος 2100 MHz στη Ρουμανία (δεν περιλαμβάνεται στα προσαρμοσμένα νούμερα). Για το σύνολο του έτους, οι προσαρμοσμένες επενδύσεις ανήλθαν σε 559 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,7% σε σχέση με πέρυσι.

OTE: Αύξηση εσόδων και κερδοφορίας το δ΄ τρίμηνο του 2021-1

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο πρόεδρος και διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τζαμάζ δήλωσε:

«Με ισχυρές επιδόσεις στο τέταρτο τρίμηνο, κλείνουμε δυναμικά μια πολύ σημαντική χρονιά, κατά την οποία
πετύχαμε αξιοσημείωτη αύξηση των εσόδων μας και, κυρίως, της λειτουργικής μας κερδοφορίας. Στην
Ελλάδα, τα έσοδα σε όλες τις επιμέρους δραστηριότητές μας αυξήθηκαν σημαντικά. Αυτό αντανακλά την
ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχουμε δημιουργήσει, επενδύοντας συνεχώς κατά τη δεκαετία της
οικονομικής κρίσης, για να διασφαλίσουμε την άριστη εμπειρία των πελατών μας και την αποτελεσματικότητα
των δικτύων μας. Στη Ρουμανία, οι δραστηριότητές μας, αποκλειστικά πλέον στην κινητή, σταθεροποιούνται.

Θέτουμε τις βάσεις για σταθερά ισχυρές επιδόσεις και τα επόμενα χρόνια. Επιταχύνουμε δυναμικά την
ανάπτυξη του δικτύου FTTH, επεκτείνουμε το δίκτυο 5G με γρήγορους ρυθμούς, ενισχύουμε τις εμπορικές
μας δραστηριότητες και βελτιώνουμε συνεχώς τη λειτουργική μας αποτελεσματικότητα. Επικεντρώνουμε τις
δυνάμεις μας σε αυτούς τους τομείς γιατί είναι καθοριστικοί τόσο για το δικό μας μέλλον, όσο και για την
ανάπτυξη των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε.

Η αναθεωρημένη πολιτική αμοιβών των μετόχων του ΟΤΕ παρέχει την ευελιξία που απαιτείται για να
ανταποκριθούμε στις αυξημένες επενδυτικές ανάγκες, τη βραχυπρόθεσμη αστάθεια και το ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Η συνολική αμοιβή των μετόχων μας για το 2022 είναι αυξημένη κατά 5% σε σύγκριση με το
2021».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News