Τηλεπικοινωνίες

φωτ. InTime News
Φωτ. intimenews
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την απόφαση να ακυρώσει 3.469.500 ίδιες μετοχές ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ έλαβε η τακτική γενική συνέλευση του ΟΤΕ, η οποία προχωρά σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9,8 εκατ. ευρώ.