Business & Finance Τετάρτη 8/12/2021, 15:59
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Moda Bagno: Αύξηση 46,21% του τζίρου το γ΄ τρίμηνο του 2021

Στη δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε καμία μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2021

Moda Bagno: Αύξηση 46,21% του τζίρου το γ΄ τρίμηνο του 2021

Αυξημένος κατά 46,21% ήτοι 3.8 εκατ. ευρώ εμφανίζεται ο τζίρος της Moda Bagno στο γ΄ τρίμηνο του 2021, διαμορφούμενος στα στα 12 εκατ. ευρώ από 8,21 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο νωρίτερα. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο λόγος της αύξησης του τζίρου, οφείλεται:

1) Στην αύξηση του κλάδου της οικοδομικής δραστηριότητας, που συνδέεται άμεσα με τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία και κατ’ επέκταση και ο χώρος του επίπλου, που συνδέεται και αυτός με τις νέες κατασκευές σπιτιών, τουριστικών καταλυμάτων και ανακαινίσεις υπαρχόντων

Παράλληλα όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και τα δύο τελευταία με τις επιπτώσεις της πανδημίας, η εταιρεία έχει καταφέρει να κρατηθεί στην αγορά, αποδεικνύοντας την δύναμη, αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία του «brand» με το οποίο αναγνωρίζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της.

2) Στην δραστηριοποίηση της εταιρείας στο χώρο της εστίασης, με το εστιατόριο INTERNI στη Μύκονο

Η φετινή λειτουργία του εστιατορίου, παρόλο που ξεκίνησε με φειδωλές προβλέψεις λόγω της αβέβαιης αντίδρασης του κόσμου μετά το 2ο κύμα της πανδημίας και τον αντίκτυπο που θα έχει στον τουρισμό, ο μαζικός εμβολιασμός σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτούργησε θετικά, με τη Μύκονο να αποτελεί για ακόμη μία φορά πόλο έλξης διεθνούς τουριστικού προορισμού.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) μετά από φόρους για την μητρική το 2021, διαμορφώθηκαν στα 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 357.000 ευρώ του 2020, σημειώνοντας ποσοστό αύξησης 291,83%. Σε επίπεδο ομίλου τα κέρδη μετά από φόρους το 2021 ανήλθαν στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 322.000 ευρώ του 2020, ποσοστό αύξησης 462,85%.

Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) για την μητρική έφθασαν στα 2 εκατ. ευρώ για το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 ήταν 695.000 ευρώ, ποσοστό αύξησης 186,85%, ενώ σε επίπεδο ομίλου το 2021 διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 670.000 ευρώ το 2020, ποσοστό αύξησης 287,58%.

Τέλος τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2021 για τη μητρική ανήλθαν στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ του 2020, ποσοστό αύξησης 97,75% ενώ σε επίπεδο ομίλου το 2021 είναι στα 3,4 εκατ. ευρώ με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 στο 1,6 εκατ. ευρώ, ποσοστό αύξησης 117%.

Στη δανειακή θέση της εταιρείας δεν επήλθε καμία μεταβολή το τρίτο τρίμηνο του 2021, ενώ η χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι σε επάρκεια ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Επίπτωση στη λειτουργία της εταιρείας

Παρόλη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία σε διεθνές και τοπικό επίπεδο λόγω της πανδημίας, τα οικονομικά αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν από της επιπτώσεις της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης κατά το εννεάμηνο του 2021 και δεν υπάρχουν συνθήκες τέτοιες που να εγείρουν αμφιβολίες σχετικά με την δυνατότητα του ομίλου να συνεχίζει την δραστηριότητα και την ομαλή λειτουργία του. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου προσαρμόστηκαν ήδη από το 2020 στις νέες συνθήκες, ενώ η Διοίκηση λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εταιρείας, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς της, δεν συμμετέχει σε κόστος παραγωγής.

Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί από την αρχή τις εξελίξεις, τηρεί τις οδηγίες των αρμοδίων κρατικών αρχών λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα, με πρωτεύοντα στόχο την ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και τη συνέχιση της επιχειρησιακής συνέχειας διενεργώντας αγορές από προμηθευτές, πωλήσεις προς πελάτες και εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις της.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει από υγειονομική πλευρά με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων και όλων των συναλλασσόμενων, παρέχοντας σε πολύ τακτά διαστήματα διαγνωστική εξέταση για Covid-19.

Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19, που έχει ως αποτέλεσμα την παγκόσμια αβεβαιότητα και αναταραχή της αγοράς καθώς και τη λήψη έκτακτων περιοριστικών μέτρων σε διεθνές επίπεδο, δεν επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2021.

Μέτρα που ελήφθησαν για την μείωση της επίδρασης της πανδημίας

Από οικονομική και επιχειρηματική άποψη ο όμιλος και η εταιρεία παρακολουθούν συστηματικά τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις και λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας τους και τη απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων.

Eκτίμηση της επίδρασης στο μέλλον

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2021αλλά και για το 2022, στο βαθμό που εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση της πανδημίας και παράλληλα ευοδωθούν οι θετικές εκτιμήσεις για τον εμβολιασμό ενός μεγάλου αριθμού πολιτών, η εταιρεία και ο όμιλος ευελπιστούν ότι θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα οικονομικά τους μεγέθη σε επίπεδο εσόδων και κερδοφορίας.

Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι η χρονική διάρκεια και η ένταση της πανδημίας είναι ακόμη άγνωστοι παράγοντες. Κατά συνέπεια όσο η αβεβαιότητα στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον θα συνεχίσει να υπάρχει, η Διοίκηση θα συνεχίσει να εξετάζει και να αξιολογεί τα δεδομένα, ώστε να λαμβάνονται οι αποφάσεις εκείνες που δεν θα επηρεάσουν την λειτουργικότητα της εταιρείας και να λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των επιπτώσεων στις δραστηριότητές της.

moneyreview.gr

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News