Business & Finance Τρίτη 22/02/2022, 09:53
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca-Cola: Ολοκλήρωσε το 2021 με αύξηση 16,9% των εσόδων

Coca-Cola: Ολοκλήρωσε το 2021 με αύξηση 16,9% των εσόδων

Αυξημένα κατά 16,9% ήταν τα έσοδα της Coca Colα για το σύνολο του 2021, διαμορφούμενα στα 7,168 δισ. ευρώ, από 5,994 δισ. ευρώ το 2020, σε μια χρονιά κατά την οποία υπήρξαν ισχυρή αύξηση κερδών, υψηλότερο από ποτέ επίπεδο καθαρών ταμειακών ροών και αυξημένο εύρος-στόχο καταβολής μερίσματος.

Σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 33,7%, σε ποσό 1,58 ευρώ, υποβοηθούμενο από χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 104,3 εκατ. ευρώ σε ποσό 601,3 εκατ. ευρώ. 

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 23,6%, με τα περιθώρια αυξημένα κατά 60 μονάδες βάσης σε 11,6%, συμπεριλαμβανομένων περίπου 30 μονάδων βάσης ως όφελος από την πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου στην Κύπρο. Τα δημοσιευμένα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 21%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα κοινής μετοχής ύψους 0,71 ευρώ, αυξημένο κατά 10,9% σε ετήσια βάση. 

Ο οργανισμός επιτάχυνε τη δυναμική του στο δ΄τρίμηνο με τα έσοδα σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση να σημειώνουν αύξηση +10%, σε σχέση με τα επίπεδα του 20192 για το έτος, σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης.

Η αύξηση των μεριδίων αγοράς σε αξία συνεχίστηκε, με επιπλέον 80 μονάδες βάσης στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά.

Ο όγκος πωλήσεων ήταν αυξημένος κατά 14% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης ή 13% σε δημοσιευμένη βάση, κυρίως χάρη στους τομείς των αναδυόμενων και αναπτυγμένων αγορών, καθώς και στις στρατηγικές προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου μας. 

Ο όγκος πωλήσεων των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά 13,8%, των ανθρακούχων αναψυκτικών με χαμηλή ή μηδενική ζάχαρη κατά 47,3% και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες κατά 31,8%.
Ο όγκος πωλήσεων των ποτών ενέργειας αυξήθηκε κατά 45,3%, λόγω των επιδόσεων των προϊόντων Monster, Burn και Predator.

Σύμφωνα με την εταιρεία η ισχυρή θέση της στην αγορά επιβεβαιώθηκε, καθώς με την προσαρμογή των τιμών και μέσω άλλων ενεργειών διαχείρισης της αύξησης των καθαρών εσόδων, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 5,8%, ή 3,9% μη συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. 

Η συνεχιζόμενη επένδυση στις στρατηγικές προτεραιότητες δημιουργεί αναπτυξιακή δυναμική.

Το Costa Coffee είναι πλέον διαθέσιμο σε 17 αγορές. Το Caffe Vergnano κυκλοφόρησε το τέταρτο τρίμηνο και πλέον έχει παρουσία σε 5 αγορές.

Η γεωγραφική επέκταση στην Αίγυπτο προσθέτει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και η διαδικασία ενσωμάτωσης εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες. 

Δέσμευση για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, υποστηριζόμενη από επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ έως το 2025. 

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν και οι δαπάνες για ενέργειες μάρκετινγκ. 

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό επί των εσόδων βελτιώθηκαν κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες, χάρη στη λειτουργική μόχλευση, με μεγαλύτερες εξοικονομήσεις κόστους από τις προβλέψεις μας. Από τη βελτίωση αυτή, 30 μονάδες βάσης επιτεύχθηκαν από την πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου στην Κύπρο.

Οι δαπάνες για ενέργειες μάρκετινγκ αυξήθηκαν κατά 63%, με τη δαπάνη στο σύνολο του έτους να επανέρχεται σχεδόν στα προ πανδημίας επίπεδα.

Βασικά στοιχεία ανά τομέα

Ισχυρή δυναμική στον τομέα των αναδυόμενων αγορών και συνεχιζόμενη ανάκαμψη στον τομέα των αναπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων αγορών. 

Αναπτυγμένες αγορές: αύξηση εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 13,9%, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 9,9%, καθώς η υλοποίηση των ενεργειών μας αξιοποίησε την επαναλειτουργία της αγοράς. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 43,9%, ή 33% μη συμπεριλαμβανομένης της πώλησης παγίου περιουσιακού στοιχείου στην Κύπρο.
Αναπτυσσόμενες αγορές: αύξηση εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 18,0%, με αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 0,8% και των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών κατά 4,3%,παρά τον αντίκτυπο που είχε η επιβολή του φόρου ζάχαρης στην Πολωνία.

Αναδυόμενες αγορές: αύξηση εσόδων σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 27,1% σε αντίστοιχη βάση σύγκρισης, χάρη στην ισχυρή δυναμική στη Νιγηρία, τη Ρωσία και την Ουκρανία και την ανάκαμψη στον υπόλοιπο τομέα. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,3%.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Ο Όμιλος παρουσίασε πολύ ισχυρή ανάκαμψη το 2021, με όλους τους βασικούς δείκτες βελτιωμένους σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα, ως αποτέλεσμα της συνεχούς και συνεπούς εστίασης στις στρατηγικές μας προτεραιότητες τα τελευταία χρόνια. Ολοκληρώσαμε το έτος με ισχυρή αύξηση των καθαρών εσόδων και υψηλότερα από ποτέ επίπεδα λειτουργικού περιθωρίου κέρδους και καθαρών ταμειακών ροών, αυξάνοντας παράλληλα τα μερίδια αγοράς μας. Αυτές οι επιδόσεις αποδεικνύουν τη δύναμη του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24ωρης/7ήμερης κατανάλωσης, τις δυνατότητες διαχείρισης της αύξησης των καθαρών εσόδων και την άριστη υλοποίηση της στρατηγικής μας στις αγορές μας. Τροφοδοτούνται δε από τη θέληση και το πάθος των ανθρώπων μας, που συνεχίζουν να επιδεικνύουν εξαιρετική δημιουργικότητα και προσαρμοστικότητα στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε, ενώ παράλληλα ασπάζονται τις αξίες μας, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τις έννοιες της προσαρμογής, της πρόκλησης και της φροντίδας. Τα αποτελέσματά μας καθώς και τα ισχυρά σχέδιά μας για το μέλλον αντανακλούν επίσης την ισχυρότερη από ποτέ σχέση με την The Coca-Cola Company.

Το 2021 κλείσαμε, επίσης, 70 χρόνια από την παρουσία μας για πρώτη φορά στη Νιγηρία, και είμαι πιο ενθουσιασμένος από ποτέ σχετικά με τη δυναμική ανάπτυξης του οργανισμού μας που ενισχύθηκε περαιτέρω με την προσθήκη της Αιγύπτου στο χαρτοφυλάκιό αγορών μας.

Oι ενέργειες διαχείρισης της αύξησης των καθαρών εσόδων με εστίαση τόσο στα premium όσο και στα προϊόντα χαμηλότερης τιμής, καθώς επίσης η διαχίριση της τιμολογιακής μας πολιτικής και οι διαρκείς βελτιώσεις της παραγωγικότητας, μας επέτρεψαν να συνεχίσουμε να επενδύουμε στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης των ικανοτήτων μας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα διεύρυνση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους.

Είμαστε αισιόδοξοι από τη δυναμική που βλέπουμε στον Όμιλο. Το 2022 αναμένουμε ισχυρές πωλήσεις, με την υποστήριξη από τη συνεχιζόμενη δυναμική του όγκου πωλήσεων, τις ενέργειες σε επίπεδο τιμολογιακής πολιτικής και το επικερδές μείγμα κατηγορίας προϊόντων. Έχοντας επίγνωση των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων καθώς και των λοιπών κινδύνων, οι επιδόσεις μας στη διάρκεια των χρόνων καθώς και η αδιάλειπτη εστίασή μας στην αποδοτικότητα, ενισχύουν την πεποίθησή μου ότι θα επιτύχουμε αύξηση των λειτουργικών κερδών μας για μία ακόμη χρονιά. Δεδομένης της θετικής μακροπρόθεσμης προοπτικής του οργανισμού, αυξάνουμε το εύρος-στόχο του ποσοστού μερίσματος στο 40-50%».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News