ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tρ. Πειραιώς: Στα 250 άτομα έκλεισε η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου

Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζα αριθμούσε στα τέλη Σεπτεμβρίου τα 437 καταστήματα από 578 το 2019

Tρ. Πειραιώς: Στα 250 άτομα έκλεισε η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου

Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για το το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για το προσωπικό της Τράπεζας Πειραιώς με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε 250 υπαλλήλους

Το πρόγραμμα αφορούσε εργαζόμενους σε μονάδες της Τράπεζας, όπου το κύριο αντικείμενό τους συρρικνώνεται λόγω των μεταβολών στο λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας ως συνέπεια των τεχνολογικών εξελίξεων και της ψηφιοποίησης καθώς επίσης σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε γεωγραφικές περιοχές όπου παρατηρείται αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της αγοράς και της υφιστάμενης στελέχωσης. Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης έφτανε τις 200.000 ευρώ, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις η μέση αποζημίωση διαμορφώνεται αρκετά χαμηλότερα (μεταξύ 80.000 – 100.000 ευρώ), περιορίζοντας ανάλογα και το συνολικό κόστος του προγράμματος έναντι 40 εκατ. ευρώ που η Τράπεζα είχε προϋπολογίσει στα αποτελέσματα. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων του ομίλου, τα οποία με βάση τα αποτελέσματα 9μήνου μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση στα 672 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη μείωση του κόστους είχαν τα έξοδα προσωπικού που μειώθηκαν κατά 10% ετησίως στα 289 εκατ. ευρώ από 319 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση βελτιώθηκε στο 45% έναντι 48% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Περαιτέρω βελτίωση αναμένεται να σημειωθεί μέσα από τη συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων της Τράπεζας που συνδυάζεται με την μείωση των καταστημάτων. 

Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζα αριθμούσε στα τέλη Σεπτεμβρίου τα 437 καταστήματα από 578 το 2019 -σημείο εκκίνησης και του σχεδίου μετασχηματισμού- και ο στόχος είναι να περιοριστεί στα 380 καταστήματα. Ο αριθμός του προσωπικού αριθμούσε στα τέλη Σεπτεμβρίου 9.400 υπαλλήλους από 11.100 το 2019 και ο στόχος είναι να μειωθεί στα 7.500 άτομα. Συνολικά τους τελευταίους 12 μήνες το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 1.500 άτομα, χωρίς στο μέγεθος αυτό να περιλαμβάνονται οι αποχωρήσεις μέσω του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου.

Όπως επεσήμανε η διοίκηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 9μήνου, η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ένα μεθοδικό πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού για να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ηγετικό της ρόλο, μέσα σε ένα δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με γνώμονα τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις, αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργεί πρωτοποριακές υπηρεσίες, βελτιώνει συστήματα και δομές, ενώ παράλληλα στοχεύει στον εξορθολογισμό του λειτουργικού της κόστους.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Τρ. Πειραιώς: Οι αγορές προεξοφλούν αναβάθμιση από τους οίκους αξιολόγησης

Τράπεζα Πειραιώς: «Πράσινο φως» από ΕΚΤ για το κουπόνι ΑΤ1

Τρ. Πειραιώς: Προς πώληση το μεγαλύτερο πακέτο ακινήτων στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News