ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: «Πράσινο φως» από ΕΚΤ για το κουπόνι ΑΤ1

Τράπεζα Πειραιώς: «Πράσινο φως» από ΕΚΤ για το κουπόνι ΑΤ1

Ψήφο εμπιστοσύνης στο πρόγραμμα μετασχηματισμού με την κωδική ονομασία Sunrise που υλοποιεί η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς συνιστά η έγκριση της ΕΚΤ για την απελευθέρωση κεφαλαιακών απαιτήσεων ύψους 100 εκατ. ευρώ (0,25% των δεσμεύσεων του Pillar 2), ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την έγκριση της καταβολής του κουπονιού για το ΑΤ1 ομόλογο ύψους 600 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Τράπεζα τον περασμένο Ιούνιο με κουπόνι 8,75%. 

Η απόφαση της ΕΚΤ για την κεφαλαιακή ελάφρυνση «αναγνωρίζει» ουσιαστικά το έργο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα με την ολοκλήρωση του 90% των δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης. Οι δράσεις αυτές αφορούν:

• Την ΑΜΚ ύψους 1,4 δισ. ευρώ

• Την έκδοση ομολόγου ΑΤ1 ύψους 600 εκατ. ευρώ

• Την έκδοση πράσινου ομολόγου 500 εκατ. ευρώ

• Την κεφαλαιοποίηση κερδών ύψους 400 εκατ. ευρώ  από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων 

• Την υλοποίηση δύο συνθετικών τιτλοποιήσεων (Ermis 1 και 2) συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ με όφελος 200 εκατ. ευρώ 

• Την πώληση της δραστηριότητας διαχείρισης καρτών (Thalis) με όφελος 300 εκατ. ευρώ

• Την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega συνολικής αξίας 7 δισ. ευρώ

• Την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων Sunrise 1 και 2 συνολικής αξίας 10 δισ. ευρώ

• Την πώληση ενός χαρτοφυλακίου με δάνεια leasing αξίας 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα αναμένεται εντός των επόμενων μηνών να έχει ολοκληρώσει δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 400 εκατ. ευρώ που θα προσδώσουν πρόσθετο όφελος στο συνολικό κεφαλαιακό δείκτη κατά 130 μονάδες βάσης. Συγκεκριμένα 70 μονάδες βάσης θα προσθέσει στον κεφαλαιακό δείκτη, η συναλλαγή Mayfair, που προβλέπει την εκχώρηση διαχείρισης σε εξειδικευμένο ανεξάρτητο διαχειριστή συμμετοχών της Τράπεζας σε εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Πρόκειται για συμμετοχές σε 12 εταιρείες περίπου που έχουν περιέλθει στην τράπεζα Πειραιώς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής δανείων σε equity – στις οποίες περιλαμβάνονται και εταιρείες real estate. Άλλες 60 μονάδες βάσης θα προσθέσει στον κεφαλαιακό δείκτη η υλοποίηση της 3ης κατά σειρά συνθετικής τιτλοποίησης με την κωδική ονομασία Ermis, που υλοποιεί η Τράπεζα. Οι δράσεις αυτές θα επιτρέψουν την απορρόφηση της ζημιάς των 400 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα επιφέρει η τιτλοποίηση Sunrise 3 ύψους 800 εκατ. ευρώ, καθώς και η πώληση ενός χαρτοφυλακίου ναυτιλιακών δανείων αξίας 400 εκατ. ευρώ. 

Με βάση τα στοιχεία 9μήνου που ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 15,9% (pro forma) έναντι 14,25% ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης. Μετά και την υλοποίηση του υπόλοιπων δράσεων κεφαλαιακής ενίσχυσης ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας εκτιμάται ότι στα τέλη του 2022 θα διαμορφωθεί στο 16,5% ή στο 16% μετά και τον συνυπολογισμό της επίπτωσης του IFRS 9, η ζημιά του οποίου θα πρέπει να έχει απορροφηθεί πλήρως από όλες τις τράπεζες έως και τις αρχές του 2023.

Το εκτεταμένο πρόγραμμα τιτλοποιήσεων και πωλήσεων που πραγματοποιεί η Τράπεζα συνέβαλε στη δραστική μείωση του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που διαμορφώθηκε στα 5,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου έναντι 22,5 δισ. ευρώ στα τέλη του προηγούμενου έτους, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης (NPE) υποχώρησε στο 16% έναντι 23% το α’ 6μηνο του τρέχοντος έτους και 46% στα τέλη του 2020. Tο στοκ των κόκκινων δανείων αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω στα 3,6 δισ. ευρώ στις αρχές του επόμενου έτους, μέσω της τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Sunrise 3 (αξίας 800 εκατ. ευρώ), των πωλήσεων άλλων δύο χαρτοφυλακίων αξίας 600 εκατ. ευρώ καθώς και οργανικών κινήσεων και διαγραφών ύψους 800 εκατ. ευρώ. Με τις συναλλαγές αυτές η Τράπεζα ολοκληρώνει το σχέδιο μετασχηματισμού που ανακοίνωσε στις αρχές του 2021 και οι οποίες στόχο είχαν την εκκαθάριση του ισολογισμού της από τα κόκκινα δάνεια με παράλληλα κάλυψη της ζημιάς που προκάλεσε η εξυγίανση. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News