ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καραμολέγκος: Ανησυχεί για το αυξημένο κόστος παραγωγής – Δεν έχει προβεί σε ανατιμήσεις

Καραμολέγκος: Ανησυχεί για το αυξημένο κόστος παραγωγής – Δεν έχει προβεί σε ανατιμήσεις

Ανησυχία για την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, των υλικών συσκευασίας και της ενέργειας και κατά πόσο αυτές θα επηρεάσουν την κερδοφορία της εταιρείας διατυπώνει η διοίκηση της αρτοβιομηχανίας «Καραμολέγκος» στην οικονομική της έκθεση για το α’ εξάμηνο του 2021. Μέχρι στιγμής, πάντως, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν έχει προβεί σε αυξήσεις τιμών στα προϊόντα και τα εμπορεύματά της.

«Ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την κερδοφορία των εταιρειών του ομίλου είναι το κόστος πρώτων υλών. Η εταιρεία και ο όμιλος παρακολουθούν διαρκώς τις τιμές των πρώτων υλών , υλικών συσκευασίας και των τιμών της ενέργειας και προβαίνουν εγκαίρως σε κατάλληλες ενέργειες για την αντιστάθμιση του συγκεκριμένου κινδύνου. Παρόλα αυτά, η πλειονότητα των εν λόγω υλικών μεταβάλλεται σε καθημερινή βάση με βάση την προσφορά και ζήτηση που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων, καθιστώντας αδύνατη σε αρκετές περιπτώσεις τη διατήρηση ευνοϊκών τιμών για την εταιρεία και τον όμιλο. Ήδη στο Β` εξάμηνο του έτους έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αυξήσεις στις Α` και Β` ύλες , τα υλικά συσκευασίας και την ενέργεια για τις οποίες, μέχρι στιγμής η εταιρεία και ο όμιλος δεν έχουν προβεί σε καμία αύξηση τιμών σε προϊόντα και εμπορεύματα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Η εικόναν των αποτελεσμάτων

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της «Καραμολέγκος», το α΄εξάμηνο του 2021 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε σε 52,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Σύμφωνα δε με την εταιρεία, η θετική τάση των πωλήσεων ακολουθεί την πορεία του 2020 και αναμένεται να συνεχιστεί και στο β’ εξάμηνο του 2021.

Τα μικτά κέρδη βελτιώθηκαν κατά 21,1% και διαμορφώθηκαν σε 23,69 εκατ. ευρώ έναντι 19,56 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020. Το μικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκε σε 45,2% για τον όμιλο.

Τα λειτουργικά κέρδη της αρτοβιομηχανίας διαμορφώθηκαν σε 7,19 εκατ. ευρώ έναντι 6,17 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020, ενισχυμένα κατά 16,62%, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα ήταν κέρδη 1,94 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών πέρυσι 0,27 εκατ. ευρώ.

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων του ομίλου διαδραματίζει η βελτίωση των επιδόσεων της αλυσίδας «Απολλώνιον» λόγω και της επαναλειτουργίας της εστίασης και της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό. Οι πωλήσεις της αλυσίδας το α’ εξάμηνο του 2021 σημείωσαν αύξηση 8,4%, ενώ για το σύνολο του 2021 προβλέπεται συνέχιση της ανοδικής πορείας. Αντίστοιχα, γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για μείωση δαπανών με σκοπό την διατήρηση του EBITDA σε επίπεδα που να μην επηρεάσουν αρνητικά τη ρευστότητα της εταιρείας. Η θυγατρική του ομίλου στη Ρουμανία, η KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA, ακολούθησε τις τάσεις της εταιρείας λόγω και του ίδιου κλάδου δραστηριότητας, σημειώνοντας σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών κατά 31% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, συνεισφέροντας θετικά στη λειτουργική κερδοφορία του ομίλου.

Σημαντικές εξάλλου κινήσεις έκανε η εταιρεία για μειώσει την έκθεσή της στα δάνεια. Ειδικότερα, τον Αύγουστο η «Καραμολέγκος» προχώρησε σε σύναψη σύμβασης αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου, με εφαρμογή από τον Αύγουστο του 2023 και διάρκεια 5 ετών. Με τον τρόπο αυτό ασφαλίζεται έναντι μελλοντικής αύξησης του επιτοκίου αναφοράς καθώς θα πληρώνει σταθερό επιτόκιο και θα λαμβάνει τόκους βάσει του επιτοκίου αναφοράς, εφόσον αυτό είναι θετικό.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο προχώρησε στη σύναψη δύο μακροπρόθεσμων ομολογιακών δανείων με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε μέχρι συνολικού ποσού 20 εκατ. ευρώ.  Το πρώτο δάνειο μέχρι ποσού 14,2 εκατ. ευρώ είναι χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Υποδομών , δωδεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών και σταθερό επιτόκιο δανεισμού. Το δεύτερο δάνειο μέχρι ποσού 5,8 εκατ. ευρώ, είναι δωδεκαετούς διάρκειας με δικαίωμα επέκτασης επιπλέον τρεισήμισι ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο δανεισμού . Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση αποπληρωμής και για τα δυο δάνεια είναι καταβλητέα τον Σεπτέμβριο του 2023 ενώ η περίοδος εκτοκισμού είναι εξαμηνιαία. Η εταιρεία έχει προβεί στην εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 5 εκατ. ευρώ  εντός του Σεπτεμβρίου δυνάμει της δανειακής σύμβασης των 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ βάσει της δανειακής σύμβασης των 14,2 εκατ. ευρώ η εταιρεία έχει δεσμευτεί συμβατικά στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ύψους 10 εκατ. ευρώ κατά την 30ή Ιουνίου 2021 . Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, σημαντικό τμήμα του βραχυπρόθεσμου δανεισμού κατά την 30ή Ιουνίου 2021 έχει καταστεί μακροπρόθεσμό εντός του Β` εξαμήνου 2021 και πληρωτέο μετά από δύο έτη, ήτοι Σεπτέμβριο του 2023 και μετά.

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News