ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Άνοδος τζίρου και κερδών για τη Space Hellas το 2020

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε 1,7 εκατ. ευρώ

Φωτ. intimenews

Ανοδικές επιδόσεις εμφάνισε το 2020, σε σχέση με το 2019, ο όμιλος Space Hellas, ο οποίος πέτυχε το 40% του συνολικού κύκλου εργασιών κατά το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς. Ειδικότερα, κατά τη χρήση του 2020, συγκριτικά με το 2019, η Space Hellas ενίσχυσε κατά 12% τον κύκλο εργασιών, σε 80,7 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda) να διαμορφώνονται σε 6,8 εκατ. ευρώ (+8,5%). Επίσης, τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1,516 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 16%. Η Space Hellas εμφανίζει καθαρή θέση 18 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός τοποθετείται σε 40 εκατ. ευρώ από 25 εκατ. ευρώ το 2019.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ετήσια οικονομική έκθεση για τα αποτελέσματα του 2020, η θετική αναπτυξιακή πορεία του ομίλου, που συνεχίστηκε και το 2020 με μεγάλα έργα τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από τον δημόσιο τομέα αναμένεται να συνεχιστεί σταθερά και το 2021. Η εταιρεία προσβλέπει στη διεκδίκηση έργων που θα δημοπρατηθούν και πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν με πόρους του ταμείου ανάκαμψης. Η λίστα των έργων που διαθέτει σήμερα η εταιρεία περιλαμβάνει το Σύξευξις ΙΙ, κεντρικές υπηρεσίες και υποδομές ασφάλειας, τηλεφωνίας, τηλεδιάσκεψης και καλωδίωσης της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το Αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης συνόρων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το σύστημα επικοινωνιών και καταγραφής φωνής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.  

Την τελευταία τριετία, η εισηγμένη έχει προχωρήσει σε σειρά εξαγορών, έχοντας αποκτήσει το 32,28% της ολλανδικής εταιρίας ανάλυσης μεγάλων δεδομένων (big data) και κυβερνοασφάλειας Web-IQ, όπως και το 35% της ελληνικής εταιρίας Agroapps που δραστηριοποιείται στην αγορά της ευφυούς γεωργίας. Αρχές της χρονιάς η Space Hellas από κοινού με την Epsilon Net απέκτησε τη Singular Logic.   

moneyreview.gr

 

Money Review