Business & Finance Πέμπτη 11/02/2021, 19:08
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Εγκρίθηκαν οι 2,28 εκατ. νέες μετοχές του προσωπικού 

Το δ. σ. της Alpha Bank ενέκρινε τις 2,28 εκατ. νέες μετοχές που εκδόθηκαν και αποκτήθηκαν από εργαζόμενους στην τράπεζα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών». Η αξία των νέων μετοχών ανέρχεται στα 0,30 του ευρώ και κατόπιν της έκδοσης των νέων μετοχών το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας διαμορφώθηκε στα 463,79 εκατ. Ευρώ, αυξημένο κατά 684.514,80 ευρώ. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρει:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ALPHA BANK” (η “Τράπεζα”), σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 στοιχείο η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 και σε συνέχεια της από 31.12.2020 σχετικής ανακοίνωσής της, με το παρόν ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών σε Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών (το “Πρόγραμμα”), το οποίο θεσπίστηκε για την πενταετή περίοδο 2020-2024 δυνάμει της απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 31ης Ιουλίου 2020, και ειδικότερα αναφορικά με το πρώτο έτος εφαρμογής του, ως ακολούθως:

Στις 4.9.2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2210142, από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η από 31.7.2020 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση και η εφαρμογή πενταετούς Προγράμματος Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση νεοεκδοθεισών μετοχών (stock options), σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, που θα χορηγηθούν σε Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

Σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας, ο σκοπός του Προγράμματος είναι να παράσχει ένα μέσο πληρωμής σε Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών του τμήματος των μεταβλητών αποδοχών που είναι καταβλητέες σε μέσα (σε είδος), ευθυγραμμίζοντας παράλληλα τα κίνητρα των Μελών του Προσωπικού με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας. Οι συμμετέχοντες αποκτούν άμεσο μετοχικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα και συνδέουν την απόδοσή τους με τη μελλοντική απόδοση της Τράπεζας και του Ομίλου της εν γένει, έτσι όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της μετοχικής αξίας της Τράπεζας.

Σε εφαρμογή του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά την από 30.12.2020 συνεδρίασή του: (α) ενέκρινε τον Κανονισμό του Προγράμματος και (β) προέβη στη χορήγηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Παροχής Κινήτρου Απόδοσης (Performance Incentive Programs) για τις χρήσεις 2018 και 2019, σε “Συγκεκριμένα Μέλη του Προσωπικού” (Material Risk Takers – MRTs) της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών.

Κατά την πρώτη Περίοδο Άσκησης των χορηγηθέντων Δικαιωμάτων Προαίρεσης, και ειδικότερα κατά το χρονικό διάστημα από 4 Ιανουαρίου 2021 έως 29 Ιανουαρίου 2021, 86 Μέλη του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης και κατέθεσαν εμπρόθεσμα το σχετικό ποσό στον επ’ ονόματι της Τράπεζας τηρούμενο ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Συνολικά ασκήθηκαν 2.281.716 Δικαιώματα Προαίρεσης για την απόκτηση αντίστοιχου αριθμού κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 ανά μετοχή και τιμής άσκησης επίσης Ευρώ 0,30 ανά μετοχή. Η καταβολή σε μετρητά του ποσού αγοράς των ανωτέρω μετοχών έγινε με τον αρμόζοντα τρόπο και το ποσό ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 684.514,80. Το ποσοστό των Δικαιωμάτων Προαίρεσης που έχουν ασκηθεί και αντίστοιχα των μετοχών που θα εκδοθούν σε συνέχεια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχεται σε 0,15% του υφιστάμενου σήμερα μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Με την από 9.2.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας κατά το ποσό των Ευρώ 684.514,80 με καταβολή μετρητών και με έκδοση 2.281.716 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στις 11.2.2021 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 476038 από τη Διεύθυνση Εταιρειών, Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατόπιν της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε Ευρώ 463.794.329,10, διαιρούμενο σε 1.545.981.097 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 η καθεμία.

Οι ως άνω 2.281.716 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των Δικαιούχων – Μελών του Προσωπικού της Τράπεζας και των Συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών που άσκησαν τα Δικαιώματα Προαίρεσης. Η Τράπεζα θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το “Χ.Α.”), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. Οι νέες μετοχές αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση της εισαγωγής τους από το Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωριστούν στα αρχεία του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι ανωτέρω Δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χ.Α., όπως προβλέπει ο νόμος. Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος εντύπου παροχής πληροφοριών και για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού είναι οι:

Α. Γεώργιος Χ. Καμπαδέλλης, Διευθυντής, Διεύθυνση Εταιρικής Ανάπτυξης
Β. Γιαννούλα Ε. Παλιούρα, Υποδιευθύντρια, Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού

Το παρόν Έντυπο Παροχής Πληροφοριών μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.alpha.gr). 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] και μέσω τηλεφώνου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό 210 343 6721 (κ. Δημήτριος Γ. Βογιατζής).

moneyreview.gr 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News