ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έξοδο στις αγορές για έως και 1 δισ. εξετάζει η Mytilineos

Mytilineos

Έτοιμη να κρούσει τις θύρες των διεθνών κεφαλαιαγορών τους αμέσως επόμενους μήνες είναι σύμφωνα με άριστα ενημερωμένες τραπεζικές πηγές η Mytilineos.

Διαθέτοντας μία από τις καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις μεταξύ των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων (BB από τη Fitch Ratings και BB- από την S&P Global Ratings) και υψηλότατες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι μπορεί να αντλήσει σημαντικότατη ρευστότητα με ιδιαίτερα ελκυστικά επιτόκια μειώνοντας το μέσο κόστος δανεισμού του και αποκτώντας ακόμα μεγαλύτερη χρηματοδοτική ισχύ για την ανάπτυξη των επενδυτικών του σχεδίων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και εξαγορές επιχειρήσεων όπως η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ΛΑΡΚΟ και η διεκδίκηση συμβάσεων παραχώρησης όπως της Εγνατίας Οδού και μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων κ.α.

Σύμφωνα με investment bankers από το Λονδίνο η Mytilineos δέχεται εισηγήσεις για την έκδοση, σε μία ή δύο φάσεις, χρεογράφων η συνολική αξία των οποίων θα μπορούσε να είναι ακόμα και διπλάσια αυτής του 2019, δηλαδή της τάξης του ενός δισεκατομμυρίου, και σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ελληνική επιχείρηση.

Η ευρύτερη διεθνής συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την διαρκή αναζήτηση από τους διαχειριστές κεφαλαίων για έστω και οριακές αποδόσεις, λόγω του ευρύτερου χαμηλού επιτοκιακού περιβάλλοντος που έχουν διαμορφώσει οι κεντρικές τράπεζες, σε συνδυασμό με τα υγιή θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας επιτρέπει την τιμολόγηση της υπό αξιολόγηση έκδοσης σε επίπεδα ενδεχομένως χαμηλότερα και αυτής του 2019 που φέρει κουπόνι 2,5%, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τίτλοι αυτοί με τους οποίους ο όμιλος άντλησε 500 εκατομμύρια στα τέλη του 2019, διαπραγματεύονται σήμερα σε επίπεδα αξίας υψηλότερα της ονομαστικής και συγκεκριμένα μεταξύ 103,4% και 104,4%, διαμορφώνοντας την απόδοσή τους στο 1,17%.

Η Mytilineos ανακοίνωσε σήμερα, πρώτη στην Ελλάδα, τα οικονομικά αποτελέσματά της για τη χρήση του 2020. Τα καθαρά κέρδη της μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν το 2020 σε 129 εκατ. ευρώ, έναντι 145 εκατ. το 2019, ενώ σχεδόν αμετάβλητα (315 εκατ. ευρώ έναντι 313 εκατ. το 2019) παρέμειναν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), επωφελούμενα από την ισχυρή επίδοση του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1.899 εκατ. ευρώ έναντι 2.256 εκατ. τo 2019, σημειώνοντας μείωση 16% που, σύμφωνα με την εταιρεία, οφείλεται στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των Τομέων της Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου και στην χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση, όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων στους Τομείς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας και Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης λόγω της πανδημίας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News