ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

P&G Ελλάς: Πού οφείλονται οι αντίθετες πορείες για τζίρο και κερδοφορία

P&G Ελλάς: Πού οφείλονται οι αντίθετες πορείες για τζίρο και κερδοφορία

Σε €324 εκατ. διαμορφώθηκαν οι καθαρές πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων προς την αγορά της Κύπρου) της P&G Ελλάς στη χρήση 2022/2023, αυξημένες κατά 17,41%, ως αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσης της εταιρείας στην ανάπτυξη και προώθηση των προϊόντων της μέσα από ένα ενισχυμένο πλάνο επικοινωνίας. 

Το πλάνο αυτό όπως φαίνεται από το συνολικό ύψος των δαπανών για προβολή και διαφήμιση ανήλθε στα €65 Εκατ. έναντι €51,8 εκατ. στην χρήση 2021/2022, “αντανακλώντας τη σταθερή προσήλωση της εταιρείας στην προβολή και υποστήριξη της καινοτομίας των προϊόντων της” όπως αναφέρεται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, μειώθηκαν κατά 14,61%, στα €15,81 εκατ., κάτι που η διοίκηση της εταιρείας αποδίδει στην αύξηση του κόστους, τη συνεχή επένδυση της εταιρίας στη δημιουργία αξίας για τους καταναλωτές και το εμπόριο και την υποστήριξη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας μέσα από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις Εταιρικής Ευθύνης (20 Πάρκα Τσέπης στον αστικό ιστό σε 3 χρόνια, Δωρεές προϊόντων στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές & σε συνανθρώπους με συνεχείς ανάγκες, δωρεές Pampers ειδικά για πρόωρα μωρά σε όλα τα μαιευτήρια της Ελλάδας κ.α.) 

Επίσης η εταιρεία συνέχισε να βελτιώνει την παραγωγικότητά της στοχεύοντας στον εντοπισμό και περιορισμό περιττών δαπανών που δεν προσθέτουν αξία στους καταναλωτές. Βελτιώνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (εξαιρουμένων των προβλέψεων) μειώθηκαν σε €6,1 εκατ. έναντι € 7,4 εκατ. κατά τη χρήση 2021/2022.

Μέρισμα

Η εταιρεία εκτιμώντας το ύψος των αδιανέμητων κερδών, την κερδοφορία της χρήσης 2022/2023 αλλά και τις θετικές προοπτικές για την τρέχουσα χρήση προτείνει την διανομή μερίσματος €5 εκατ. προς τον εταίρο, την Procter & Gamble International Operations S.A.

Ποσό €281,8 χιλ. προέρχεται από κέρδη προηγουμένων χρήσεων, ενώ ποσό €4,718 εκατ. από τα κέρδη της χρήσης 2022/2023. Πρόκειται για το μικρότερο μέρισμα των τελευταίων ετών, αν σκεφτούμε ότι το 2022 είχε καταβληθεί μέρισμα €17,42 εκατ., το 2021 μέρισμα €6 εκατ., ενώ το 2020 το μέρισμα είχε οριστεί στα €8,3 εκατ.

Για την τρέχουσα χρήση, με βάση τις γενικότερες εκτιμήσεις ως προς την εσωτερική κατανάλωση σε συνδυασμό με την ελκυστικότητα των προϊόντων της στους καταναλωτές, η εταιρεία στοχεύει αφενός στην κατ’ αξία αύξηση των πωλήσεων στην αγορά, αφετέρου στην ταυτόχρονη στόχευση διεύρυνσης του μεριδίου της στην αγορά.

Πρόστιμο και ομαδικό συνταξιοδοτικό

Αναφορικά με το διοικητικό πρόστιμο του €1 εκατ. Που της είχε επιβληθεί τον περασμένο Νοέμβριο από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), σημειώνεται ότι καταβλήθηκε ολοσχερώς από την εταιρεία εντός του ίδιου μήνα. 

Επίσης, με απόφαση της εταιρείας, το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών τερματίστηκε, κατόπιν έγγραφης καταγγελίας από αυτή. Οι συσσωρευμένες παροχές των ενεργών μελών της Εταιρίας υπολογίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή και καταβλήθηκαν στους εργαζομένους τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι αλλαγές στο καταστατικό

Σημειώνεται τέλος ότι πρόσφατα η Procter & Gamble αφαίρεσε από το καταστατικό της εν Ελλάδι θυγατρικής της τις δραστηριότητες βιομηχανοποίησης προϊόντων, παραγωγής προϊόντων, εμπορίας χημικών προϊόντων (λιπαρά οξέα και αλκοόλες, γλυκερίνη, πυριτικό νάτριο, καυστική σόδα, κυτταρίνη και πολτός κυτταρίνης).

Επίσης, αφαίρεσε από τους σκοπούς της και την πάσης φύσεως εμπορία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, ντοκιμαντέρ, σειρών και τηλεοπτικών παιχνιδιών. Από την άλλη πλευρά, η P&G Ελλάς προχώρησε σε επέκταση των δραστηριοτήτων της στην εμπορία βιοκτόνων προϊόντων.

Σχετικά με την Procter &Gamble

H P&G αγγίζει με τα προϊόντα της περίπου 5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ στην Ελλάδα το κοινό της υπολογίζεται σε 3 εκατ. καταναλωτές. Η εταιρεία, η οποία επιχειρεί σε περίπου 70 χώρες παγκοσμίως, έχει ένα πολύ ευρύ χαρτοφυλάκιο γνωστών brands όπως: Always, Ariel, Crest, Fairy, Gillette, Head Shoulders, Lenor, Olay, Oral-B® Pampers, Pantene, Tide, Vicks, Viakal, Swiffer και Aussie.

 

 

 

 

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News