Καταναλωτικά είδη

Πολυτέλεια η μία εβδομάδα διακοπών για 4 στους 10 Ελληνες
BUSINESS & FINANCE

Πάνω από τέσσερις στους δέκα Έλληνες αδυνατούν να «σηκώσουν» μια εβδομάδα διακοπών εκτός σπιτιού, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέτρηση αυτή λειτουργεί πανευρωπαϊκά ως δείκτης υλικής στέρησης, ενώ συγκεκριμένα για τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν κυρίως τις καλοκαιρινές διακοπές λίγο-πολύ στο DNA τους, μπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα βαρύ πλήγμα.