Καταναλωτικά είδη

Εάν δεν κάνω λάθος, αυτή η εφεύρεση θα αποδειχθεί σημαντική στο μέλλον: Πώς ο πατέρας του πλαστικού άλλαξε τον κόσμο
Καταναλωτές: Εξι μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια
BUSINESS & FINANCE

Κυνήγι προσφορών, αγορά λιγότερων και χαμηλότερης ποιότητας προϊόντων, αναβολή αγορών που θεωρούνται όχι πρώτης ανάγκης, περιορισμός των δαπανών για διασκέδαση εκτός σπιτιού, αυξημένη χρήση πιστωτικών καρτών, αλλά και των νέων μοντέλων πληρωμής σε δόσεις. Είναι τα μέτρα που λαμβάνουν οι καταναλωτές τον τελευταίο χρόνο.