ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Μέχρι τον Μάρτιο η αποεπένδυση του ΤΧΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Μέχρι τον Μάρτιο η αποεπένδυση του ΤΧΣ

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον διαπιστώνει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς από τις επαφές με ξένους επενδυτές στο πλαίσιο του roadshow που διοργάνωσαν το προηγούμενο διήμερο οι σύμβουλοι της τράπεζας UBS και Goldman Sachs στο Λονδίνο. Οι παρουσιάσεις γίνονται ενόψει της απόφασης για την αποεπένδυση του ΤΧΣ και, σύμφωνα με την εικόνα που μεταφέρεται, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ικανό να απορροφήσει το συνολικό ποσοστό που διαθέτει το ∆ημόσιο στην τράπεζα, δηλαδή το 27%, εφόσον κάτι τέτοιο αποφασιστεί.

Τράπεζα Πειραιώς: Μέχρι τον Μάρτιο η αποεπένδυση του ΤΧΣ-1

Από την πλευρά της κυβέρνησης βασική θέση είναι ο μηδενισμός έως τα τέλη του έτους της συμμετοχής του ∆ημοσίου στις τράπεζες –εκτός από το 27% της Πειραιώς, το ∆ημόσιο διατηρεί το 18% της Εθνικής Τράπεζας–, αλλά όπως σημειώνεται οι οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ληφθεί ακόμη. Το τελικό ποσοστό αναμένεται να αποφασιστεί σε συνεργασία με τον σύμβουλο, την Bofa, που έχει επιλεγεί από το ΤΧΣ, με το χρονοδιάγραμμα να τοποθετεί την έναρξη της διαδικασίας αμέσως μετά την ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων της Πειραιώς, στις 23 Φεβρουαρίου, και την ολοκλήρωσή της το αργότερο μέχρι τα τέλη Μαρτίου που είναι το Πάσχα των καθολικών.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα επιβεβαιώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου κατά την πρώτη συνεδρίασή του για το νέο έτος στις αρχές της εβδομάδας, προκρίνοντας, όπως είχε προεξοφληθεί, το μοντέλο της Εθνικής για την αποεπένδυσή του και από την Πειραιώς, δηλαδή με τη διαδικασία του book building. Το book building προϋποθέτει τη διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 15%, το οποίο αποτελεί και τη βάση εκκίνησης, με το σενάριο για τη διάθεση μεγαλύτερου ή και του συνόλου του ποσοστού που διαθέτει το Ταμείο στην τράπεζα, δηλαδή του 27%, να κερδίζει έδαφος στο εσωτερικό της κυβέρνησης, εφόσον οι συνθήκες στις αγορές παραμείνουν θετικές. Η διαδικασία του book building, αντί του accelerated book building, που παραπέμπει σε γρήγορο κλείσιμο του βιβλίου εντός μίας ημέρας, ευνοεί το παράλληλο άνοιγμα προσφορών για το ελληνικό κοινό, μοντέλο που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της Εθνικής με μεγάλη επιτυχία και αναμένεται να επιλεγεί και για την Πειραιώς.

Η διοίκηση της τράπεζας κατά τις επαφές της στο Λονδίνο έδωσε guidance για κερδοφορία άνω του 1 δισ. ευρώ ετησίως για την επόμενη τριετία, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 14% για το 2023. Οπως προκύπτει από την παρουσίαση των βασικών οικονομικών μεγεθών, η μετοχή της τράπεζας διαπραγματεύεται 0,65 φορά την ενσώματη λογιστική της αξία έναντι 0,87 του ευρωπαϊκού μέσου όρου, υποδηλώνοντας δυνατότητα premium 34% από την τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής της. Με βάση τα στοιχεία για το κλείσιμο του έτους, τα κέρδη ανά μετοχή θα διαμορφωθούν σε 0,65 ευρώ, ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 13% (ο συνολικός δείκτης στο 17,5%) και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μειωθεί περαιτέρω κάτω από 5%.

Η διοίκηση βασίζει τις θετικές προοπτικές στη διατήρηση της κερδοφορίας που επιτρέπει το περιβάλλον υψηλών επιτοκίων με υψηλά yields στο δανειακό χαρτοφυλάκιο και χαμηλό beta στις καταθέσεις (ποσοστό μετακύλισης των επιτοκίων), σε συνδυασμό με την υψηλή ρευστότητα της τράπεζας που εξασφαλίζει άνετη εξόφληση των υποχρεώσεων προς την ΕΚΤ. Με βάση τις προβλέψεις, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και η ανάπτυξη της οικονομίας διασφαλίζουν σημαντική πιστωτική επέκταση, με διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των εξυπηρετούμενων δανείων κατά 1,6 δισ. ευρώ το 2023, δηλαδή κοντά στα 30 δισ. ευρώ. Η κερδοφορία ενισχύεται από την αύξηση των εσόδων από προμήθειες μέσα από τις δραστηριότητες του bankassurance και του asset management, τομέας που η χώρα μας παρουσιάζει ισχυρές προοπτικές λόγω του χαμηλού ποσοστού των κεφαλαίων υπό διαχείριση που εμφανίζει σε σχέση με το ΑΕΠ (8%) έναντι άλλων χωρών όπως η Ιταλία (74%) και του μέσου όρου στην Ε.Ε. (55%).

Διαβάστε επίσης: 

Reuters: Μέχρι τον Μάρτιο η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς

Το σχέδιο για έξοδο του Δημοσίου από Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική

Πώς θα γίνει η αποεπένδυση του ΤΧΣ από τις τράπεζες

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News