ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Τρεις φορές έχει καλυφθεί ήδη το βιβλίο προσφορών

Εθνική Τράπεζα: Τρεις φορές έχει καλυφθεί ήδη το βιβλίο προσφορών

(upd) Τρεις φορές έχει καλυφθεί ήδη το βιβλίο προσφορών για τη διάθεση του 20% της Εθνικής Τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η υψηλή ζήτηση σπρώχνει την τιιμή διάθεσης προς το άνω όριο του εύρους, το οποίο έχει καθοριστεί μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ.    

Υπενθυμίζεται ότι το 17% θα διατεθεί εκτός Ελλάδας σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το 3% στην Ελλάδα σε ιδιώτες. 

Όπως έγραφε νωρίτερα το MR, με συνδυασμένη προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα γίνει η διάθεση από το ΤΧΣ 182.943.031 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 20% (σε σύνολο 369.468.775 μετοχών ή 40,39% που ελέγχει το Ταμείο) του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Το βιβλίο προσφορών τόσο για την ελληνική όσο και για τη διεθνή προσφορά θα ανοίξει σήμερα και θα κλείσει στις 16 Νοεμβρίου και για τις δύο διαδικασίες.

Το εύρος τιμής διάθεσης καθορίστηκε μεταξύ 5 και 5,44 ευρώ ανά μετοχή και είναι χαμηλότερο σε σχέση με το κλείσιμο, στα 5,46 ευρώ, της τιμής της μετοχής την περασμένη Παρασκευή, προεξοφλώντας την πώληση του 20% με discount. Να σημειωθεί ότι η κεφαλαιοποίηση της Εθνικής ξεπερνάει τα 5 δισ. ευρώ (χθες η μετοχή έκλεισε στα 5,482 ευρώ καταγράφοντας άνοδο 0,77%). Η λογιστική αξία της τράπεζας διαμορφώνεται στα 7,3 δισ. ευρώ και άρα διαπραγματεύεται στο 0,68% της λογιστικής αξίας της.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η ζήτηση για τη συμμετοχή στη διάθεση των μετοχών θα είναι υψηλή και αναμένεται το βιβλίο προσφορών να καλυφθεί κατά περίπου δύο φορές με βάση το ενδιαφέρον των επενδυτών, όπως έχει διερευνηθεί μέχρι σήμερα από την Jpmorgan που λειτουργεί ως σύμβουλος του ΤΧΣ.

Η τιμή θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά, η οποία όμως θα καθοριστεί βάσει του αποτελέσματος της διεθνούς προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου του βιβλίου προσφορών στις 16 Νοεμβρίου 2023. Οι επενδυτές στην ελληνική δημόσια προσφορά θα εγγραφούν στη μέγιστη τιμή του εύρους τιμών.

Οπως ανακοίνωσε το ΤΧΣ, το Ταμείο μπορεί να αυξήσει κατά την κρίση του κατά έως 18.294.303 τις μετοχές που θα διατεθούν, ασκώντας το δικαίωμα «αύξησης μεγέθους προσφοράς» (upsize option) και ανεβάζοντας με αυτόν τον τρόπο το ποσοστό που θα διατεθεί στο 22%. Τα έσοδα που θα εισπράξει το Δημόσιο από την πώληση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ, με προοπτική να φτάσουν έως και 1,08 δισ. ευρώ εφόσον διατεθεί το 22% της τράπεζας στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης και εφόσον ασκηθεί και το upsize option, το ποσοστό του Ταμείου θα περιοριστεί στο 18,39% (από 40,39%), ανεβάζοντας το ποσοστό των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές στο 81,61%, από 59,61% σήμερα.

Οι προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε θεσμικούς και ειδικούς επενδυτές, και η κατανομή των μετοχών θα επιμερισθεί μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς προσφοράς ως εξής:

(i) 15%, που αντιστοιχεί σε 27.441.455 προσφερόμενες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στην ελληνική δημόσια προσφορά. (ii) 85%, που αντιστοιχεί σε 155.501.576 προσφερόμενες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει στη διεθνή προσφορά.

Το ΤΧΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το εν λόγω ποσοστό κατανομής κατά τη διακριτική του ευχέρεια, με βάση τη ζήτηση που θα εκφραστεί σε κάθε τμήμα της προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποιημένη κατανομή των προσφερόμενων μετοχών μεταξύ της διεθνούς προσφοράς και της ελληνικής προσφοράς δεν θα έχει ως αποτέλεσμα η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα να λάβει ποσοστό χαμηλότερο από το 15% των προσφερόμενων μετοχών. Οπως διευκρινίζει η ανακοίνωση του Ταμείου, οι προσφερόμενες μετοχές που κατανεμήθηκαν αρχικά στη διεθνή προσφορά μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στην ελληνική προσφορά, εφόσον οι εντολές που υποβάλλονται στην τελευταία υπερβαίνουν την παραπάνω αρχική κατανομή και υποστηρίζουν αυτή την ανακατανομή. Αντίστροφα, προσφερόμενες μετοχές που επιμερίστηκαν αρχικώς, αλλά δεν αναλήφθηκαν τελικώς στην ελληνική δημόσια προσφορά, μπορούν να ανακατανεμηθούν σε επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά.

Η διάθεση μετοχών έρχεται σε συνέχεια των ισχυρών αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας την εβδομάδα που μας πέρασε θέτοντας υψηλά τον πήχυ για κερδοφορία το τρέχον έτος. Η διοίκηση της Εθνικής έχει θέσει ως στόχο τη διανομή μερίσματος της τάξης του 30% επί της κερδοφορίας του 2023, με προοπτική περαιτέρω ανόδου τα επόμενα χρόνια, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη υψηλής απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, που ενισχύθηκε στο 20,8% από 17,8% ένα χρόνο πριν. Στα ισχυρά σημεία της τράπεζας είναι η υψηλή κεφαλαιακή θέση, με τον βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται στο 17,9% και τον συνολικό δείκτη στο 20,3%, καθώς και η υψηλή κερδοφορία που εκτινάχθηκε στα 829 εκατ. ευρώ, η υψηλή ρευστότητα που διαθέτει η τράπεζα και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που έχουν υποχωρήσει σε 1,1 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας τον αντίστοιχο δείκτη κοντά στα ευρωπαϊκά επίπεδα (3,6%), με τον δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται στο 93,5%.

Διαβάστε επίσης: 

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά την Τρίτη η δημόσια προσφορά, στα 5-5,44 ευρώ η τιμή διάθεσης

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Εθνικής Τράπεζας

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά η πώληση του 20% του ΤΧΣ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News