Business & Finance Πέμπτη 23/09/2021, 18:45 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ
BUSINESS & FINANCE

ΔΕΗ: Προχωρά σε ΑΜΚ 750 εκατ. ευρώ

Το δημόσιο θα μειώσει το μερίδιό του κάτω από το 51%

ΔΕΗ: Προχωρά σε ΑΜΚ 750 εκατ. ευρώ

Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 750 εκατ. ευρώ, προχωράει το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ. H απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου. 

Το δημόσιο θα μειώσει το μερίδιό του κάτω από το 51%. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την στιγμή η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ είναι η παρακάτω: 

 • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας – Υπερταμείο (δημόσιο): 34,12% 
 • ΤΑΙΠΕΔ (δημόσιο): 17% 
 • Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (δημόσιο): 3,93% 
 • Επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτές: 44,95% 

Πώς θα γίνει η ΑΜΚ

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά περίπου 750 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών, με σκοπό τη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου. 

Οι νέες μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος. Η ΑΜΚ προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εντούτοις προτείνεται να δύναται να ισχύσει ένας μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των νέων μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά.

Η κατά προτεραιότητα κατανομή στη δημόσια προσφορά προτείνεται να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.ΚΑΤ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνία καταγραφής (record date) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, έτσι ώστε οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Η ΔΕΗ δύναται να εφαρμόσει παρόμοιο μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής στις Νέες Μετοχές που θα διατεθούν στη διεθνή προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, την επενδυτική συμπεριφορά, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δέσμευση προς την Εταιρεία. 

Με βάση την αρχική ανταπόκριση των επενδυτών (μέσω μιας συνήθους εμπιστευτικής διαδικασίας βολιδοσκόπησης αγοράς/wall-crossing και με την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους της Εταιρείας), η εταιρεία έχει λάβει ενδείξεις σημαντικού ενδιαφέροντος και υποστήριξης για την πιθανή συναλλαγή.

Αυτό έπεται της πρόσφατης επιτυχημένης διεθνούς προσφοράς ομολογιών βιωσιμότητας της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021 καθώς και της προγενέστερης διεθνούς προσφοράς ομολογιών που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2021.  

Γιατί αποφασίστηκε η ΑΜΚ

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα επιτρέψει στη ΔΕΗ να επιταχύνει και να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο: 

 • 9/IGW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των Υδροηλεκτρικών Σταθμών) η οποία μεταφράζεται σε στόχο EBITDA, ύψους 1,7 δισ. ευρώ
 • τη διερεύνηση της επιλεκτικής και λελογισμένης επέκτασής της σε γειτονικές αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή
 • την αυξημένη ευελιξία σε στρατηγικό και λειτουργικό επίπεδο μέσω μιας πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης κεφαλαιακής δομής

Σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. 

Το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε σήμερα το επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο για την περίοδο 2022-2026 και αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της προτάσεως του ΔΣ να εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δυνάμει του άρθρου 24 του Νόμου 4548/2018 καιτου Καταστατικού της Εταιρείας να αποφασίσει αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές αποκλειστικά σε σχέση με τη Διεθνή Προσφορά.  

Η δήλωση του προέδρου και CEO, Γιώργου Στάσση:  

«Η ΑΜΚ θα δώσει την ευκαιρία στη ΔΕΗ να ολοκληρώσει το φιλόδοξο σχέδιο μετασχηματισμού που ξεκίνησε το 2019, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς και να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της σε μια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη, σύγχρονη ψηφιακή εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας. Με την κίνηση αυτή η ΔΕΗ θα μπορέσει να επιταχύνει το επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ με στόχο τη σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, η ΔΕΗ θα μπορέσει να αξιοποιήσει σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι οριστικές αποφάσεις για την ΑΜΚ θα ληφθούν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση».  

ΔΕΗ: Προχωρά σε ΑΜΚ 750 εκατ. ευρώ-1

Κέρδη 26,9% εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο

Υπενθυμίζεται ότι λίγο λεπτά νωρίτερα, η διοίκηση της ΔΕΗ είχε ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου του 2021, σύμφωνα με τα οποία:

 • Κύκλος εργασιών: 2,193 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 2,249 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 2,5%
 • Λειτουργικές δαπάνες: 1,721 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 1,792 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 3,9%
 • EBITDA επαναλαμβανόμενο: 471,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 457,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Άνοδος 3,1%
 • Περιθώριο EBITDA επαναλαμβανόμενο: 21,5% το α’ εξάμηνο του 2021 από 20,3% το α’ εξάμηνο του 2020
 • Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού: 2,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 16,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020
 • Αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας 2021 – 202: 34,7 εκατ. ευρώ
 • EBITDA: 434 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 485 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 10,7%
 • Κέρδη προ φόρων: 13,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 51,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 73%
 • Κέρδη μετά από φόρους: 26,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 29,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 8,2%

Σύμφωνα με την Επιχείρηση, οι αυξημένες δαπάνες, οι οποίες απήλθαν ως απόρροια της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία στην εμπορική δραστηριότητα.

Η αρνητική επίπτωση, πάντως, αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση του ενεργειακού μίγματος της παραγωγής, όπου καταγράφηκε αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου.

Όσον αφορά το EBITDA, η διοίκηση εξήγησε ότι επηρεάστηκε από ορισμένες εφάπαξ επιστώσεις.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News