ΔΕΗ

Στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενδοηµερήσια αγορά ενέργειας ο ΑΔΜΗΕ
GREEN ECONOMY

Ενα ακόμη σημαντικό βήμα σύγκλισης με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιήθηκε στο τέλος του 2022, με τη συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στην ευρωπαϊκή αγορά συνεχούς ενδοημερήσιας συναλλαγής σε συζευγμένη λειτουργία (Single Intraday Coupling – SIDC).