BUSINESS & FINANCE

Οι ψηφιακοί νομάδες, οι οπτικές ίνες και το ΣΔΙΤ 868 εκατ. ευρώ

Πώς θα αποκτήσουν υπερυψηλές ταχύτητες οι «λευκές» περιοχές

Φωτ: Shutterstock

Η υλοποίηση υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας Ultra-Fast Broadband (UFBB), ένα έργο προϋπολογισμού 868 εκατ. ευρώ που διεκδικούν ο ΟΤΕ και η κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή-Grid Telecom συνδέεται άμεσα με το εγχείρημα προσέλκυσης ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα. Το έργο, που έχει κατασκευαστική περίοδο τρία χρόνια, θα επιτρέψει την πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες έως 1 Gbps νοικοκυριών κι επιχειρήσεων σε «λευκές» περιοχές που δεν καλύπτονται από τους παρόχους (ελλείψει εμπορικού ενδιαφέροντος). Το ζήτημα του βαθμού κάλυψης των «λευκών» περιοχών σε συνδυασμό με την προσέλκυση των ψηφιακών νομάδων θέτει, σε κοινοβουλευτική ερώτηση προς το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο βουλευτής Ν.Μαγνησίας Αθ.Λιούπης.

Όπως επισημαίνεται στην απάντηση στην κοινοβουλευτική ερώτηση, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στόχων του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου το οποίο είναι προσαρμοσμένο στους νέους ευρωπαϊκούς στόχους (Gigabit Society 2025), αποσκοπώντας στην ευρυζωνική κάλυψη με υψηλές ταχύτητες σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, έχουμε ήδη υλοποιήσει το έργο RURAL Broadband. Βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη το έργο «Super Fast Broadband» SFBB (ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλής ταχύτητας μέσω κουπονιού), καθώς και η συμβασιοποίηση του έργου «Ultrafast Broadband» UFBB (παροχή υπηρεσιών χονδρικής NGA μέσω ΣΔΙΤ), «που μαζί με άλλες δράσεις, στο σύνολό τους αγγίζουν έναν προϋπολογισμό των 700 εκατ. ευρώ (δημόσια συμμετοχή), με πηγές χρηματοδότησης το ΕΠΑΝΕΚ, το ΠΑΑ 2014-2020 και εθνικούς πόρους.

Εστιάζοντας στον Νομό Μαγνησίας-για τον οποίο ρωτάει ειδικά ο κ. Λιούπης- η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημειώνει ότι «μέσω του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών με ΣΔΙΤ» (Rural Broadband), που αφορά στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών για την ευρυζωνική κάλυψη οικισμών σε αγροτικές περιοχές διατίθενται από το 2019 ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πολλούς οικισμούς. Αυτοί επιλέχθηκαν να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του έργου με δύο βασικά κριτήρια. Το ότι ήταν χαρακτηρισμένοι αγροτικοί οικισμοί κατά ΟΠΑΑΧ, όπως και «λευκοί» ως προς την ευρυζωνική κάλυψη.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, όπως αναφέρεται στην σχετική απάντηση, ότι για να διατεθούν ευρυζωνικές υπηρεσίες στους κατοίκους των εν λόγω οικισμών, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών θα πρέπει πρώτα να έχουν συνάψει σύμβαση για παροχή υπηρεσιών χονδρικής με τον εκάστοτε πάροχο χονδρικής (ανάδοχο του έργου Rural Broadband). Στην περίπτωση του Ν. Μαγνησίας είναι η εταιρεία Rural Connect. Συνεπώς η παροχή υπηρεσιών λιανικής για κάθε οικισμό του έργου Rural Broadband είναι επιλογή των παρόχων λιανικής (OTE, VODAFONE και WIND), σύμφωνα με τις εμπορικές πολιτικές τους.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, η Wind είναι η μόνη εταιρεία που έχει συνάψει μέχρι σήμερα σχετική σύμβαση με την Rural Connect.

Στην ίδια απάντηση, γίνεται αναφορά στο έργο κατασκευής και λειτουργίας δικτύου οπτικών ινών, που υλοποιείται μέσω ΣΔΙΤ και για το οποίο έχουν υποβάλει προσφορές ο OTE και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με την Grid Telecom. Θα εξυπηρετήσει 2.4 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει περισσότερες από 810.000 συνδέσεις ταχύτητας έως 1 Gbps, με τις περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο παρέμβασης του έργου να είναι οι λευκές περιοχές της Επικράτειας. «Αυτές για τις οποίες δεν έχει εκδηλωθεί πρόθεση ιδιωτικής επένδυσης για σχετική κάλυψη και δεν καλύπτονται από το έργο Rural».

Στο ίδιο έγγραφο, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κ.Μασσέλος αναφέρει ότι η ανεξάρτητη αρχή έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την αναμόρφωση της Καθολικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Για το σκοπό αυτό, τον Ιούλιο η ΕΕΤΤ ολοκλήρωσε τη διαβούλευση για την Καθολική Υπηρεσία, την εξειδίκευση της ελάχιστης ταχύτητας καθώς και την ποιότητα της παρεχόμενης ευρυζωνικής πρόσβασης.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News