ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

ΕΕΤΤ: Internet για όλους με €28 και ταχύτητα 10Mbps

ΕΕΤΤ: Internet για όλους με €28 και ταχύτητα 10Mbps

Για download 10Mbps σε ονομαστικούς όρους ή 4Mbps σε πραγματικούς όρους και για upload 1Mbps. Αυτή είναι η ελάχιστη ταχύτητα υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης που προτείνει στους παρόχους η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η πρόταση της ΕΕΤΤ στηρίζεται σε όσα προβλέπει ο νόμος 4727/2020, με την ανεξάρτητη Αρχή να πραγματοποιεί, έως τις 18 Ιουνίου, διαβούλευση  με τους παρόχους για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας. Θα πρέπει, δηλαδή, να διασφαλίζεται ότι όλοι οι καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια έχουν προσιτή οικονομικά πρόσβαση στο διαδίκτυο και με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

Η καθολική υπηρεσία εντοπίζεται πανευρωπαϊκά, έχοντας ως κριτήρια το εύρος ζώνης, το ποσοστό κάλυψης νοικοκυριών, την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και το πόσο προσιτές είναι οι προσφερόμενες τιμές. Ενδεικτικά, σε Κροατία, Λετονία, Μάλτα Σλοβενία και Ισπανία έχει οριστεί πάροχος καθολικής υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο. Σε άλλες χώρες ο πάροχος καθολικής υπηρεσίες ορίζεται σε τοπικό επίπεδο, ενώ στο Βέλγιο, επειδή η απαίτηση για ταχύτητα download 1 Mb ήδη καλυπτόταν από την αγορά, η ρυθμιστική αρχή παρεμβαίνει μόνο σε περίπτωση καταγγελίας ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.  Στη Σουηδία, όταν υπάρχει καταγγελία από τον τελικό χρήστη ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί η ζητούμενη ευρυζωνική σύνδεση, αυτή θα εξασφαλίζεται από τη ρυθμιστική αρχή μέσω δημόσιας προμήθειας.

Ανώτατη τιμή 28 ευρώ

Η ΕΕΤΤ προτείνει στους παρόχους, στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίες να διαθέτουν υποχρεωτικά γεωγραφικά εξομοιωμένα τιμολόγια, των οποίων το ύψος να μην υπερβαίνει τα 28 ευρώ. Στην τιμή αυτή, κατά την πρότασή της, θα πρέπει- εάν η υπηρεσία δεν προσφέρεται με flat rate χρέωση – να αντιστοιχούν σωρευτικά ευρυζωνική σύνδεση με ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 10 Mbps και εγγυημένη 4 Mbps και τουλάχιστον 30 GByte διαθέσιμα το μήνα. Όπως και δωρεάν απεριόριστες κλήσεις σε αστικά και υπεραστικά ή χρόνο ομιλίας 1500 λεπτών το μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα.  Προτείνει ακόμη, η καθολική υπηρεσία να επεκταθεί σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Οι επενδύσεις

Όπως αναφέρει το κείμενο διαβούλευσης της ΕΕΤΤ, προκειμένου να είναι διαθέσιμη η υπηρεσία επαρκούς πρόσβασης στο διαδίκτυο-δηλαδή ελάχιστη ταχύτητα 4Mbps- απαιτείται η αναβάθμιση του δικτύου σε συγκεκριμένες περιοχές. Σήμερα το μόνο δίκτυο με σχεδόν πλήρη γεωγραφική κάλυψη της Ελληνικής Επικράτειας είναι το δίκτυο πρόσβασης χαλκού του ΟΤΕ, το οποίο συνδέει πάνω από 4 εκατομμύρια συνδρομητές σε 2.185 αστικά κέντρα, μέσω σχεδόν 40.000 υπαίθριων καμπινών. Για το λόγο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί ως βάση τόσο για τη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring (επιταχύνει τις ταχύτητες download) στο δίκτυο πρόσβασης, όσο και για δράσεις της πολιτείας που αφορούν στην ανάπτυξη δικτύων (Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020, Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές-Rural).

Επίσης, ο ΟΤΕ, η Vodafone και η Wind πρόκειται να αναπτύξουν οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (FTTH) σε ακόμα 1.407 υπαίθριες καμπίνες σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας. Στις περιοχές αυτές οι συνδρομητές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έως 200 Mbps.

Σήμερα, όπως υπολογίζει η ΕΕΤΤ, το 80% των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση λαμβάνει ταχύτητα άνω των 10Mbps ενώ το 97% των νοικοκυριών με ευρυζωνική πρόσβαση λαμβάνει ταχύτητα άνω των 4Mbps.

Για την αναβάθμιση υπαίθριων καμπινών (το σημείο που ξεκινάει το καλώδιο με τελικό προορισμό το χώρο του καταναλωτή) στην περίπτωση που ως επαρκές εύρος ζώνης οριστεί εύρος ζώνης ίσο με 4 Μbps απαιτούνται 26,5 – 44 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό  αυξάνεται σημαντικά (περίπου 10 εκατ. ευρώ) αν οριστεί η ταχύτητα των 10 Mbps ως επαρκές εύρος ζώνης.

Οι απαιτούμενες επενδύσεις αφορούν και την εξασφάλιση της πρόσβασης ενός συνδρομητή στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, των οποίων το κόστος, στην περίπτωση ενσύρματου δικτύου, είναι συνάρτηση της απόστασης του σημείου για το οποίο αιτείται πρόσβαση από το πλησιέστερο κυτίο διανομής του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών του υπόχρεου παρόχου. Εάν είναι σε απόσταση έως 200 μέτρων, δεν επωμίζεται το κόστος ο τελικός χρήστης. Στην περίπτωση ασύρματου δικτύου, το σημείο για το οποίο αιτείται η πρόσβαση θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Με τα δεδομένα αυτά, όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ, η διαθεσιμότητα σε σταθερή θέση, υπηρεσίας επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί υπό τις συνήθεις εμπορικές συνθήκες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να επιβληθούν κατάλληλες υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, ώστε να ικανοποιείται κάθε εύλογο αίτημα τελικών χρηστών για πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό, υλοποιούνται έργα, όπως η Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές, με τους παρόχους να μην απαιτείται να υλοποιούν πρόσθετες υποδομές στις περιοχές όπου αυτά υλοποιούνται. Σε περιοχές όμως, που δεν υλοποιεί έργα η ελληνική πολιτεία, τότε ο πάροχος να προτείνει λύση (είτε μεσω αναβάθμισης καμπινών είτε μέσω εναλλακτικού τρόπου παροχής) ώστε να παρέχεται υπηρεσία επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News