Business & Finance Τρίτη 14/09/2021, 16:27
BUSINESS & FINANCE

ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα λειτουργήσει η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα λειτουργήσει η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας

«Η Μονάδα Ωρίμανσης Έργων αποτελεί τον μηχανισμό ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, που σκοπό έχει να υπερβεί εμπόδια και στάδια γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν τα δημόσια έργα μέσα από την συνεχή και συνεπή παρακολούθηση, τον συντονισμό και τη διασφάλιση της απόδοσης τους», δήλωσε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ Παναγιώτης Σταμπουλίδης κατά την πρώτη παρουσίαση της Μονάδας Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF), τους κεντρικούς άξονες της οποίας παρουσίασε χθες το Money Review.

Μετέχοντας στην ημερίδα του Υπερταμείου με θέμα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο ρόλος των Δημοσίων Επιχειρήσεων και η Στρατηγική κατεύθυνσης προς το μέλλον», η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ, ο κ. Σταμπουλίδης περιέγραψε τη λειτουργία του PPF ως φορέα ωρίμανσης και επιταχυντή συμβάσεων στρατηγικής σημασίας, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Όπως έχει γράψει το moneyreview.gr, το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζεται να υλοποιήσει νέα έργα ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ μέσω της Μονάδας Ωρίμανσης Έργων (Project Preparation Facility – PPF). 

«Το ΤΑΙΠΕΔ ανέλαβε έναν νέο αναπτυξιακό ρόλο ως φορέας ωρίμανσης έργων στρατηγικής σημασίας, παράλληλα με την αποστολή του για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος του ελληνικού δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και των πολιτών», ανέφερε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.

ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα λειτουργήσει η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας-1

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Ταμείου, η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας την συσσωρευμένη εμπειρία και την τεχνογνωσία του στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου, επέλεξε το ΤΑΙΠΕΔ να λειτουργήσει ως επιταχυντής στην υλοποίηση έργων στρατηγικής σημασίας για φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (υπουργεία, περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση κ.ά.). Με αυτό τον τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες, τονίζεται. 

Η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ, εξάλλου, έγκειται και στο ότι γνωρίζει τις διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου και μπορεί να συντονίζει αποτελεσματικά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (υπουργεία, συμβούλους, ενδιαφερόμενους επενδυτές) φέροντας εις πέρας ένα έργο από τα αρχικά στάδια μέχρι το τέλος, ανέφερε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ταμείου.

ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα λειτουργήσει η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας-2

Στόχος της Μονάδας είναι να συνδράμει τους φορείς που θα την επιλέξουν στην υλοποίηση έργων τους, λειτουργώντας ως αξιόπιστος μηχανισμός ωρίμασης και επιτάχυνσης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους. 

Σε ποια έργα θα συνδράμει το PPF 

Η Μονάδα Ωρίμασης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ είναι σε θέση να συνδράμει κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κτλ.) στην προετοιμασία και υλοποίηση έργων, που μπορεί να χρηματοδοτούνται από εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα εφόσον ενταχθούν στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας», λειτουργώντας ως μηχανισμός ωρίμασης για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό και εκτέλεσή τους.

Για το ποια έργα θα χαρακτηριστούν ως Συμβάσεις Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζει η Κυβερνητική Επιτροπή. 

ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα λειτουργήσει η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας-3

Το ΤΑΙΠΕΔ ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης είτε με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε συνέχεια σχετικού αιτήματος του αρμόδιου φορέα, είτε από τον αρμόδιο φορέα και σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ εφόσον τον έργο έχει χαρακτηρισθεί Στρατηγικής Σημασίας.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του αρμόδιου φορέα, στην οποία μεταξύ άλλων καθορίζονται το αντικείμενο που αναλαμβάνει το ΤΑΙΠΕΔ, οι υποχρεώσεις των μερών κ.ά.

Γιατί το PPF

Θα αξιοποιηθεί η εμπειρία του ΤΑΙΠΕΔ από τις ιδιωτικοποιήσεις στον νέο του ρόλο, για την στελέχωση και λειτουργία της ομάδας και της υπηρεσίας που θα προσφέρει για την αποτελεσματική ωρίμανση των στρατηγικών σημασίας έργων. 

ΤΑΙΠΕΔ: Πώς θα λειτουργήσει η Μονάδα Ωρίμανσης Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας-4

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει:

▪ τεχνογνωσία στην ωρίμανση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στην ολοκλήρωση διαγωνιστικών διαδικασιών υπό διαφορετικές μορφές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων (Ελληνικό, λιμάνια, μαρίνες, αυτοκινητοδρόμους, ακίνητα).

▪ ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων 

▪ τεχνογνωσία στην πολεοδομική ωρίμανση και στην απόδοση επενδυτικής ταυτότητας των δημοσίων ακινήτων του χαρτοφυλακίου του και είναι ο μόνος φορέας που έχει εκπονήσει ΕΣΧΑΔΑ (τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί με αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα) καθώς επίσης και το ΣΟΑ για το έργο του Ελληνικού.

▪ εξοικείωση με τις διαδικασίες του Δημοσίου, καθώς ενεργεί και ως «αρχή σχεδιασμού» (ακίνητα, μαρίνες, Ελληνικό, λιμάνια).

▪ υλοποιήσει καινοτόμες πρωτοβουλίες για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης της επίδοσης σε θέματα ESG).

Με την ανάθεση του PPF ως φορέα ωρίμανσης, επιτυγχάνεται επιτάχυνση των έργων και αποφόρτιση των υπουργείων, υποστηρίζοντας έτσι τις διοικητικές τους δομές, με την στενή παρακολούθηση, συντονισμό και διασφάλιση της απόδοσης των συμβούλων.

Οι τρόποι που αναλαμβάνει και «τρέχει» τα έργα ωρίμανσης το PPF είναι δύο: 

1)            Εάν ο Δικαιούχος του έργου αναθέσει τους δικούς του συμβούλους, το PPF συντονίζει και υποστηρίζει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του έργου. 

2)            Εάν ο Δικαιούχος επιλέξει το PPF να αναλάβει την ανάθεση των συμβούλων, το PPF έχει ευελιξία για ταχύτητα στην πρόσληψη συμβούλων, καθώς η ανάθεση διενεργείται βάσει των όρων του Κανονισμού Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ με δυνατότητα παράλληλης σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο.

Δείκτες ESG στο PPF

Η τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ σε θέματα προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αξιοποιηθεί στη νέα μονάδα του PPF. Με την ενσωμάτωση κριτηρίων αειφορίας στη λειτουργία του PPF, επιτυγχάνεται:

•              Έγκαιρη ενσωμάτωση των αρχών αειφορίας και κυκλικής οικονομίας από το αρχικό στάδιο του σχεδιασμού των έργων

•              Διασφάλιση ευρύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής των έργων

•              Ανθεκτικές υποδομές έναντι της κλιματικής αλλαγής που θωρακίζουν την ανάπτυξη της χώρας

•              Ο αειφόρος σχεδιασμός των έργων λειτουργεί ως μέτρο αποφυγής του ρίσκου της επένδυσης

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News