BUSINESS & FINANCE

Αμοιβές 235.000 έως 500.000 για τους CEO των ελληνικών εταιρειών

Τι αναφέρει έρευνα της Better Future - Τι φανερώνει η σύγκριση με το εξωτερικό

Αμοιβές 235.000 έως 500.000 για τους CEO των ελληνικών εταιρειών

Λίγους μόλις μήνες έχουν στη διάθεσή τους, οι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες προκειμένου να προσαρμοστούν με όσα προβλέπει ο νόμος 706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2020, ενσωματώνοντας την ευρωπαϊκή οδηγία για την εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών. Το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, που άλλαξε ύστερα από 18 χρόνια αντικαθιστώντας το Ν. 3016/2002, επιδιώκει να θέσει τέλος σε περιπτώσεις εταιρικής απάτης, όπως η Folli Follie, όπου πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ήταν ο πατέρας οδοντίατρος στο επάγγελμα της συζύγου του πρώην διευθύνοντα συμβούλου Τζώρτζη Κουτσολιούτσουη οποία ήταν και υπεύθυνη του τμήματος Εταιρικών Σχέσεων. Βάσει των διατάξεων του νέου καθεστώτος, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν πρέπει να είναι μικρότερος από το 1/3 του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή τουλάχιστον δύο, ενώ το 25% αυτών θα πρέπει να είναι γυναίκες.  

Ωστόσο, τρεις περίπου μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου (ύστερα από 12 μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), σημαντικός αριθμός εισηγμένων εταιρειών δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί στις καθιερωμένες, στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια, πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησηςΕίναι ενδεικτικό ότι, όπως προκύπτει από έρευνα της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Better Futureπερισσότερες από μία στις δύο εισηγμένες δεν έχουν προσαρμοστεί με τις απαιτήσεις του νέου νόμου για εκπροσώπηση, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, από γυναίκες. Υπολογίζεται ότι μόνο οι εταιρείες του Γενικού Δείκτη χρειάζονται 47 γυναίκες για την επαρκή κάλυψη των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ στις διοικήσεις των εισηγμένων επικρατεί προβληματισμός σχετικά με το εάν είναι δυνατή η εύρεση τόσου μεγάλου αριθμού στελεχών που να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. «Υπάρχει ακόμη δρόμος που πρέπει να διανυθεί, ωσότου να βελτιωθούν οι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, με την προσαρμογή στα νέα δεδομένα να οδηγεί και στην πρόσβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης» αναφέρει ο επικεφαλής της Better Future Κρις Αμιράλης. 

Με τις εισηγμένεςβάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου να δημοσιοποιούν, για πρώτη φορά το 2020, τις αποδοχές του διοικητικού συμβουλίου (για τη χρήση του 2019), η Better Future έχει επεξεργαστεί και τις αποδοχές των Ελλήνων μάνατζερ, τις οποίες χωρίζει σημαντική απόσταση με αυτές των εισηγμένων εταιρειών στο εξωτερικό.

Οι αμοιβές 

Σύμφωνα με στοιχεία για το 2020 που επεξεργάστηκε η Better Futureστις υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, η μέση ετήσια αμοιβή του προέδρου διαμορφώνεται σε 270.255 ευρώ. Το ποσό αυτό, κατά τους αναλυτές της εταιρείαςπαρουσιάζει μικρή διαφοροποίηση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα μεγέθη στις μεσαίας κεφαλαιοποίησης εταιρείες και στις εταιρείες του Γενικού Δείκτη (Athex), το οποίο ανέρχεται σε 314 χιλ. ευρώ και 290 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα. Επίσης, ένας στους δύο προέδρους αμείβεται με περισσότερα από 254 χιλ. ευρώένα μικρό ποσοστό όσων κατέχουν τη συγκεκριμένη ιδιότητα εισπράττουν αμοιβή άνω του 320.000, ενώ λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου, εισπράττει αποδοχές, που θεωρούνται χαμηλές και περιορίζονται σε 107 χιλ. ευρώ τον χρόνο. 

Αμοιβές 235.000 έως 500.000 για τους CEO των ελληνικών εταιρειών-1

Σε επίπεδο διευθύνοντα συμβούλου οι μέσες ετήσιες αποδοχές διαμορφώνονται σε περίπου 500 χιλ. ευρώ, 235 χιλ. ευρώ και 380 χιλ. ευρώ για τις μεγάλης, μεσαίας κεφαλαιοποίησης και τις εταιρείες του Γενικού Δείκτη, αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη, η διάμεσος των ετήσιων απολαβών ανέρχεται σε περίπου 35 χιλ. ευρώ, ενώ όσοι εκτελούν και χρέη προέδρου Επιτροπής Ελέγχου εισπράττουν επιπλέον (διάμεση τιμή29 χιλ. ευρώ. Αντίστοιχαστις υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, όσοι προεδρεύουν στην Επιτροπή Αμοιβών εισπράττουν πρόσθετη αμοιβή ύψους 13 χιλ. ευρώ, ενώ η θέση του προέδρου στην Επιτροπή Προσλήψεων αντιστοιχεί σε πρόσθετη αμοιβή 14 χιλ. ευρώ.  

Πώς διαμορφώνεται το ύψος των ετήσιων χρηματικών επιβραβεύσεων (bonus) προς τους διευθύνοντες συμβούλους; Στις υψηλής κεφαλαιοποίησης εταιρείες η διάμεση τιμή αυτών διαμορφώνεται σε 325 χιλ. ευρώ και περιορίζεται σε 67 χιλ. ευρώ και 180,1 χιλ. στις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και στις εταιρείες του Γενικού Δείκτη 

Σύμφωνα με τη Better Futureτο καθεστώς των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών ενδέχεται να αλλάξει με το νέο πλαίσιο, καθώς θα εκμηδενιστούν οι περιπτώσεις τοποθέτησης στο δ.σ. μελών που αμείβονται συμβολικάεπειδή διατηρούν συμβολικές ή φιλικές σχέσεις με το μάνατζμεντ. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News