Business & Finance Παρασκευή 26/02/2021, 10:50
BUSINESS & FINANCE

ΟΤΕ: Επιστροφή σε θετικό πρόσημο το δ΄ τρίμηνο του 2020

Προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους περίπου 550 εκατ. ευρώ για το 2021 - Προτεινόμενο μέρισμα 0,68 ευρώ ανά μετοχή

φωτ.: Intime News

Kατά 2,9% στα 777,6 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν τα έσοδα του ομίλου ΟΤΕ στην Ελλάδα το δ΄ τρίμηνο του 2020, αντισταθμίζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Το ίδιο τρίμηνο τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 2,3% και διαμορφώθηκαν σε 849,1 εκατ. ευρώ, ενώ στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 29,8% στα 84,3 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αντανακλώντας, σύμφωνα με τον όμιλο, κυρίως την υψηλή βάση σύγκρισης, με την πτώση να διαμορφώνεται σε 9,2% για το έτος.

Αναλυτικά, τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 533,6 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2020, αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αντισταθμίζοντας έκτακτες προασαρμογές στο τρίμηνο.

Το δ΄ τρίμηνο του 2020, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του ομίλου, μειώθηκε κατά 5,8% σε 295,1 εκατ. ευρώ με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 34,8%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 0,8%, σε 299,9 εκατ. ευρώ με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 38,6%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε αρνητική κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 4,8 εκατ. ευρώ λόγω έκτακτων προσαρμογών που καταγράφηκαν στο τρίμηνο και διαφορετικής εποχικότητας σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σε επίπεδο έτους, το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) του Ομίλου ανήλθε σε 1.223,6 εκατ., ευρώ μειωμένο μόλις κατά 0,5% σχεδόν αντισταθμίζοντας τους δραστικούς περιορισμούς στις μετακινήσεις. Στην Ελλάδα, το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) μειώθηκε κατά 1,0% σε επίπεδο έτους, σε 1.199,1 εκατ. ευρώ, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα από εισερχόμενη περιαγωγή ύψους 22 εκατ. ευρώ. Η κινητή στην Ρουμανία σημείωσε σημαντική αύξηση στο Προσαρμοσμένο EBITDA (AL), κατά 33,9% στα 24,5 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 18,3 εκατ. το 2019.

Ο όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους 59,7 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2020, μειωμένα κατά 45,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας κυρίως τις υψηλότερες επιβαρύνσεις λόγω των προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης.

Η φορολογία εισοδήματος του ομίλου κατέγραψε μια επιβάρυνση 33,0 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με την αρνητική φορολογία εισοδήματος των 5,7 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω της εφαρμογής φορολογικών εκπτώσεων στις επιχειρήσεις που εφαρμόστηκαν το περσινό δ΄ τρίμηνο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το δ΄ τρίμηνο του 2020 σε 85,8 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 112,7 εκατ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο του 2019. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το δ΄ τρίμηνο του 2020, ανήλθαν σε 162,4 εκατ., αυξημένες κατά 13,2% από το δ΄ τρίμηνο του 2019, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 145,3 εκατ. και 17,1 εκατ. αντίστοιχα.

Το δ΄ τρίμηνο του 2020, ο όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις 255,1 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 100 εκατ. σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2019, αντανακλώντας κυρίως τους χαμηλότερους φόρους εισοδήματος και τους τόκους που καταβλήθηκαν, καθώς και βελτιώσεις στο κεφάλαιο κίνησης.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ήταν 1.034,0 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 1,2% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του ομίλου αντιστοιχεί σε 0,8 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Εκτιμήσεις για καλύτερες λειτουργικές συνθήκες από το β΄ εξάμηνο

Ενώ ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σταδιακά το 2021, καθώς ο ρυθμός υλοποίησης εμβολιασμών επιταχύνεται, θα αίρονται οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και θα επανέρχονται τα ταξίδια και ο τουρισμός, ο όμιλος ΟΤΕ αναμένει μια προοδευτική αλλά μετρημένη επιστροφή σε καλύτερες λειτουργικές συνθήκες και αύξηση εσόδων, από το β΄ εξάμηνο του έτους και μετά.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία παραμένει σε εγρήγορση και συνεχίζει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα εξορθολογισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, για να στηρίξει την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές σταθερής και κινητής, που διασφαλίζουν το συγκριτικό της πλεονέκτημα και τη μελλοντική της ανάπτυξη. O OTE  είναι έτοιμος να συνεχίσει το ταξίδι της ψηφιοποίησης και του μετασχηματισμού, με στόχο να γίνει ακόμη πιο ευέλικτος, αποτελεσματικός και εστιασμένος στην ανάπτυξη και τον πελάτη.

Οι προοπτικές

Για το 2021, η διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους περίπου 550 εκατ. ευρώ, και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές 575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε 480 εκατ. ευρώ περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, το τελευταίο τρίμηνο του 2020, η εταιρεία έφερε εις πέρας μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών, οι οποίες ενισχύουν τη λειτουργία της και αναμένεται να επηρεάζουν θετικά τη μελλοντική της απόδοση. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η απόσχιση της πρώτης γραμμής (εξυπηρέτηση πελατών, καταστήματα, τεχνικοί πεδίου) στην Ελλάδα. Η εταιρεία υλοποίησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης στο δ΄ τρίμηνο. Συνολικά, μέσα στο 2020 και στις αρχές του 2021, αποχώρησαν περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι από τις δραστηριότητες του ομίλου στην Ελλάδα αποφέροντας εξοικονόμηση σε επίπεδο έτους της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ.

Η πώληση της σταθερής στη Ρουμανία, η οποία ανακοινώθηκε το Νοέμβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2021, θα δώσει τη δυνατότητα στον όμιλο να ανακατευθύνει πόρους σε πιο βιώσιμες δραστηριότητες.

Παράλληλα ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην υπεροχή του δικτύου και αναπτύσσει υποδομές Fiber-to-the-home (FTTH) σε νέες περιοχές, καθώς η ζήτηση για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων διαρκώς αυξάνεται.

Όπως επισημαίνεται, η CΟSMOTE ήταν ο πρώτος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα που προχώρησε στην εμπορική διάθεση δικτύου 5G μετά από έναν επιτυχημένο γύρο δημοπρασιών για την απόκτηση φάσματος, ενώ η COSMOTE TV ανανέωσε για το διάστημα 2021-2024 τα δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων UEFA Champions League και Europa League στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως τον Δεκέμβριο, ο όμιλος διέθεσε στους εργαζομένους του επιπλέον χρηματική επιβράβευση (bonus) συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ περίπου, ως αναγνώριση των προσπαθειών και της δέσμευσής τους κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Προτεινόμενο Μέρισμα: 0,68 ευρώ ανά μετοχή

Με βάση την τρέχουσα πρόβλεψη για το 2021, οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα ανέλθουν περίπου σε 480 εκατ. Για το μέρος της αμοιβής των μετόχων που αντιστοιχεί στο μέρισμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ θα προτείνει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη διανομή μερίσματος 0,68 ευρώ (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή ή συνολικού ποσού 313 εκατ. Σημειώνεται ότι το ποσό των 0,68 ευρώ ανά μετοχή αντιστοιχεί σε 460.208.620 μετοχές στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ακύρωση 9.965.956 ιδίων μετοχών με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης  Δεκεμβρίου 2020.

Μ. Τσαμάζ: Ανθεκτικές επιδόσεις παρά τον αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης Τσαμάζ δήλωσε πως «κλείσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά καταγράφοντας ανθεκτικές επιδόσεις, παρά τον αρνητικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης στους πελάτες μας, τον τουρισμό, και την ελληνική οικονομία γενικότερα». 

«Το 2020 ήταν μια χρονιά εντυπωσιακών επιτευγμάτων που θα επιτρέψουν στον ΟΤΕ να συνεχίσει να αποδίδει στο μέγιστο. Η μεταφορά των δραστηριοτήτων της πρώτης γραμμής σε θυγατρικές του ομίλου και τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα οποία υιοθέτησαν περισσότεροι από 1.300 εργαζόμενοι, ενισχύουν την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του οργανισμού μας. Πετύχαμε τη σύναψη συμφωνίας για την πώληση των δραστηριοτήτων μας στη σταθερή της Ρουμανίας. H συνεχής ανάπτυξη υποδομών FTTH, η εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G αμέσως μετά τη δημοπρασία για το φάσμα 5G, καθώς και η ανανέωση για 3 χρόνια των δικαιωμάτων μετάδοσης των UEFA Champions League και Europa League, ισχυροποιούν τη θέση μας στη σταθερή, την κινητή και τη συνδρομητική τηλεόραση αντίστοιχα, βασικούς στρατηγικούς τομείς για τον ΟΤΕ» συνέχισε ο κ. Τσαμάζ, προσθέτοντας: «Παρότι η πανδημία συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα, έχουμε τη δυναμική και την ευελιξία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του μέλλοντος, προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας».

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News