Business & Finance Τετάρτη 22/03/2023, 11:46
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Η βιωσιμότητα ως μία νέα ευκαιρία. Τα βήματα που χρειάζεται η επιχείρησή σας για την πορεία της προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η υιοθέτηση των αρχών της βιωσιμότητας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να επιβιώσει αλλά και να αναπτυχθεί στον σύγχρονο κόσμο. Από την προστασία του περιβάλλοντος έως την κοινωνική ευθύνη, η βιωσιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας γενικότερα. Για να διασφαλίσετε τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας, πρέπει να αλλάξετε νοοτροπία και να υιοθετήσετε στόχους προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για μία διαδικασία που συμβάλλει στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών διαδικασιών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας μία επιχείρησης, αλλά και στην προσέλκυση πελατών και εργαζομένων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και ανησυχίες.

Διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας-1

Τα βασικά σημεία της πορείας της επιχείρησής σας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη

Το πρώτο βήμα για την επίτευξη βιωσιμότητας στην επιχείρησή σας είναι η αλλαγή της νοοτροπίας. Η υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης που λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της επιχείρησής σας μπορεί να βοηθήσει, όπως επίσης και η γνώση των ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, ώστε να τους ενσωματώνετε στην επιχειρηματική στρατηγική σας. Σημαντικός είναι ο εντοπισμός του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού αντικτύπου της επιχείρησής σας και η ανάπτυξη ενός σχεδίου που θα αξιολογεί τις επιπτώσεις και θα ενισχύει τις θετικές. Η αξιολόγηση πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και να καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας, από την προμήθεια και την παραγωγή έως την παράδοση.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα είναι να θέσετε στόχους βιωσιμότητας για την επιχείρησή σας. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της επιχείρησής σας και να αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες των εμπλεκόμενων. Μόλις τεθούν οι στόχοι, θα πρέπει να αναπτύξετε ένα σχέδιο για να τους επιτύχετε, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων, των προϋπολογισμών και της ανάθεσης ευθυνών.

Για να επιτύχετε τη βιωσιμότητα, πρέπει επίσης να συμμετέχουν στις ενέργειές σας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών και των επενδυτών σας. Πρέπει να κοινοποιήσετε τους στόχους και τις πρωτοβουλίες σας για τη βιωσιμότητα και να τους εμπλέξετε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρέπει επίσης να μετράτε και να αναφέρετε τις επιδόσεις σας στη βιωσιμότητα και να είστε διαφανείς σχετικά με την πρόοδο και τις προκλήσεις σας.

Τέλος, πρέπει να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της τεχνολογίας και να επενδύσετε στην καινοτομία. Κάποιες λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας. Κάτι άλλο που μπορεί να σας βοηθήσει είναι η χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση της σπατάλης και την ενίσχυση της συνεργατικότητας.

Διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας-2

Μία πρωτοβουλία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας

Οι επιχειρήσεις πρέπει να δουν τη βιωσιμότητα ως μία ευκαιρία να παράγουν νέα αξία. Για να αλλάξετε στρατηγική και να ξεκινήσετε το ταξίδι της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτούνται γνώσεις και σωστές συνεργασίες. Το Digital Academy for Business αποτελεί την πρώτη και μοναδική πρωτοβουλία ελληνικής τράπεζας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων που μπορεί να σας προσφέρει όλα εκείνα που χρειάζεστε. Πρόκειται για ένα ψηφιακό hub γνώσεων, πρακτικών και εμπειριών για επαγγελματίες και επιχειρηματίες που παρέχει πρωτοποριακό υλικό και δωρεάν συμμετοχή σε e-workshops τα οποία διοργανώνει, αξιοποιώντας το οικοσύστημα συνεργατών της Eurobank: Διεθνή brands, πρωτοπόρες digital εταιρείες και στρατηγικούς εταίρους που μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές τους σε e-workshops, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Το Digital Academy for Business, αριθμεί πάνω από 2.500 μέλη, αριθμός που συνεχώς αυξάνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στην ευρεία θεματολογία των webinars και της αρθρογραφίας μέσω της ιστοσελίδας www.eurobank.gr. Οι θεματικές ενότητες, που συνεχώς εμπλουτίζονται, περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής: ESG, Digital Marketing, Τουρισμός, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ικανοποίηση πελάτη, Σύγχρονες μέθοδοι εργασίας, Ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας-3

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σε πάνω από 37 άρθρα και 18 μαγνητοσκοπημένα webinars σχετικού ενδιαφέροντος. Επιπρόσθετα, το Digital Academy συμμετέχει και συμβάλλει ενεργά με τη δράση του σε διεθνή events για επιχειρήσεις. Ειδικότερα, υπήρξε platinum χορηγός του 2ου Hellenic Association of Treasurers Summit, που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 με μεγάλη επιτυχία. Επίσης, χάρη σε μια στρατηγική συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε workshops σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, που διοργανώνονται από τον κορυφαίο φορέα επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, όπως επίσης και στην πρωτοβουλία του για το παρατηρητήριο ψηφιακού μετασχηματισμού. Τέλος, το Digital Academy for Business αποτέλεσε για το 2022 στρατηγικό πυλώνα του Naxos Smart Island project δίνοντας την ευκαιρία σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού τους.

Συμπερασματικά, η επίτευξη βιωσιμότητας δεν είναι μόνο ηθική αλλά και επιχειρηματική επιταγή. Απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας, υιοθέτηση συγκεκριμένων στόχων, εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων και χρήση τεχνολογίας και καινοτομίας. Λαμβάνοντας αυτά τα βήματα και με τη βοήθεια πρωτοβουλιών όπως το Digital Academy for Business που μπορεί να σας προσφέρει σχετική ενημέρωση και επιμόρφωση πάνω σε σχετικά ζητήματα, έχετε τη δυνατότητα να διασφαλίσετε τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας και να συμβάλετε σε ένα καλύτερο μέλλον για εσάς και το προσωπικό σας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
TAGS