Βιβλίο

ΔΥΠΑ: Ενεργοποιήθηκαν 136.500 επιταγές στο πρόγραμμα αγοράς βιβλίων
Παρουσιάσθηκε το βιβλίο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός: Θεωρία και Πράξη»
ΒΙΒΛΙΟ

Στο βιβλίο του Καθηγητή Χρηματοοικονομικής και Προέδρου του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, Νικόλαου Δ. Φίλιππα, αναλύονται έννοιες όπως Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός, Χρηματοοικονομική Ευημερία, Χρηματοοικονομικό Άγχος, Ψηφιακός Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός, Χρηματοοικονομική Ελευθερία, Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών, Συνταξιοδοτικός Αλφαβητισμός.