προβλέψεις 2021

Φωτ. Shutterstock
φωτ. Reuters
BUSINESS & FINANCE

«Ούτε άδειο ούτε γεμάτο» βλέπει το ποτήρι για την Ελλάδα η BNP Paribas, η οποία προεξοφλεί την αύξηση του ετήσιου ΑΕΠ κατά 4,1% το 2021 και κατά 6% το 2022, χάρη κυρίως στην ανάκαμψη των εξαγωγών. Ωστόσο, δεν παραλείπει να υπογραμμίσει το μεγάλο ερωτηματικό της χώρας, το οποίο δεν είναι άλλο από τον τουρισμό.