Νέα μέτρα

φωτ. Reuters
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα νέα μέτρα προβλέπονται νέες επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις που αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω περιοριστικών μέτρων, καθώς και παράταση στο υφιστάμενο μορατόριουμ του χρέους για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.