Αργεντινή

Βραζιλία και Αργεντινή αρχίζουν προετοιμασίες για κοινό νόμισμα