Αναπτυξιακός νόμος

Αιτήσεις για ένταξη τουριστικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό
Αναπτυξιακός: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο δεύτερος κύκλος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ξεκινά την 1η Ιουνίου 2023 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 29η Σεπτεμβρίου 2023. 

Δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επένδυση
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Τη δυνατότητα να λάβουν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει την επένδυση, και μάλιστα για τα εισοδήματα του 2022, θα έχουν οι επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.