Αναψυχή

Νέο χτύπημα στην ψυχαγωγία και τα ταξίδια – Η μετάλλαξη Δέλτα επιβαρύνει τις μεγάλες εταιρείες