Άγρια ζωή

Θύματα πολέμου η φύση και και η άγρια ζωή της Ουκρανίας
THE NEW YORK TIMES

Η χώρα είναι γεμάτη με χημικά εργοστάσια, αποθήκες χημικών και πετρελαίου, ορυχεία άνθρακα, αγωγούς αερίου και άλλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να απελευθερώσουν τεράστιες ποσότητες ρύπανσης εάν υποστούν ζημιά.