120 δόσεις

Πιέσεις στον Elon Musk για καλύτερη προστασία των δεδομένων των χρηστών του Twitter
Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη της πανδημίας
2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Δεκαπέντε μέρες έχουν στη διάθεσή τους όσοι έχασαν τις 100 ή 120 δόσεις, προκειμένου να επανενταχθούν στη ρύθμιση. Θα πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να εισέλθουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport, να υποβάλουν αίτηση επανενεργοποίησης της ρύθμισης και να πληρώσουν τη δόση του Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μία δεύτερη ευκαιρία προς τους οφειλέτες του Δημοσίου να διατηρήσουν «ζωντανά» […]