Απόψεις Τετάρτη 22/11/2023, 00:01
ΑΠΟΨΕΙΣ

Δε χαρίζουν τίποτα

Δε χαρίζουν τίποτα

Οι αλλεπάλληλες πρόσφατες μειώσεις της συμμετοχής του δημοσίου στον τραπεζικό κλάδο, πέρα από το άμεσο όφελος από την πλευρά των εσόδων, μπορούν να αποφέρουν και ένα ακόμη σημαντικότερο θετικό στοιχείο στην οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα επιτοκιακά περιθώρια* στην Ευρωζώνη.

Δε χαρίζουν τίποτα-1

Συγκεκριμένα, εξαιρουμένων των οικονομιών της Βαλτικής, που έχουν αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο, και όπου φαίνεται να συζητούνται θεσμικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του ζητήματος, η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο περιθώριο επιτοκίων μεταξύ των χωρών που δημοσιεύουν δεδομένα. Είναι, δε, υψηλότερο από το διπλάσιο του Ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το υψηλό κόστος δανεισμού που αυτό συνεπάγεται δεν συνάδει με την σκοπούμενη ανάπτυξη. Σε αυτό το πνεύμα, στις δηλώσεις του στη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός μίλησε για ενίσχυση του ανταγωνισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η απεμπλοκή του δημοσίου από τον κλάδο φαίνεται να είναι συνεπώς εκτός από θετική από μόνη της, και ένα θετικό πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

*Το επιτοκιακό περιθώριο υπολογίζεται ως η διαφορά των επιτοκίων δανεισμού από τα επιτόκια καταθέσεων.

 

Money

Get away

You get a good job with more pay and you’re okay

Money

It’s a gas

Grab that cash with both hands and make a stash

New car, caviar, four star, daydream

Think I’ll buy me a football team

Money

Get back

I’m alright, Jack, keep your hands off of my stack

Money

It’s a hit

Don’t give me that do goody good bullshit

I’m in the high-fidelity first-class traveling section

And I think I need a Lear jet

Money

It’s a crime

Share it fairly, but don’t take a slice of my pie

Money

So they say

Is the root of all evil today

But if you ask for a rise

It’s no surprise that they’re giving none away

Away, away, away

Away, away, away

I was in the right

Yes, absolutely in the right

I certainly was in the right

Yeah, I was definitely in the right, that geezer was cruisin’ for a bruisin’

Yeah!

Why does anyone do anything?

I don’t know, I was really drunk at the time

Just telling him it was in, he could get it in number two

He was asking why it wasn’t coming up on freight 11

And after, I was yelling and screaming and telling him why

It wasn’t coming up on freight eleven

Pink Floyd, από το άλμπουμ The Dark Side of the Moon, 1973

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News