ΑΠΟΨΕΙΣ

Ηλεκτροκίνηση και ΦΠΑ

Ηλεκτροκίνηση και ΦΠΑ

Ενα επιπλέον οικονομικό κίνητρο προστέθηκε τελευταία στη λειτουργία των ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και αφορά τον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ο οποίος θα εφαρμόζεται κατά τη φόρτιση αυτών. Αυτό διευκρινίστηκε με την πρόσφατα εκδοθείσα εγκύκλιο Ε 2060/2023 από την ΑΑΔΕ.

Και μπορεί ενδεχομένως να τίθεται το ερώτημα, αφού η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Κ. 2716) υπάγεται σε ΦΠΑ 6%, τι πιο εύλογο να υποθέσει κάποιος ότι και η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα έπρεπε να υπάγεται στον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ, αφού η συναλλαγή αυτή αφορά προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, θα έπρεπε να μεσολαβήσει μια απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (C 282/2022) και η ανωτέρω εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για να ξεκαθαρίσει το ζήτημα.

Το ανωτέρω ζήτημα προέκυψε με τον ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται ότι ως «Υπηρεσίες επαναφόρτισης Η/Ο» είναι ένα σύνολο υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, υπηρεσιών στάθμευσης.

Επίσης, ως «υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης» ορίζεται ένα σύνολο υπηρεσιών προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και με εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων και διάθεσή τους προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων.

Οπως ενδεχομένως γίνεται αντιληπτό, η φόρτιση Η/Ο σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς δεν φαίνεται να αφορά μια απλή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά περιλαμβάνει ένα σύνολο συναφών υπηρεσιών (ταχύτητα φόρτισης, διευκολύνσεις στην πρόσβαση, στάθμευση κ.λπ.) οι οποίες θα μπορούσαν κάλλιστα να διαφοροποιούν τη συναλλαγή για σκοπούς ΦΠΑ. Πέραν αυτού, σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΦΠΑ, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας εξομοιώνεται με παράδοση αγαθού και όχι με παροχή υπηρεσιών (παρ. 1 άρθρου 5 Ν 2859/2000) και η διαφοροποίηση αυτή είναι θεμελιώδης για την ορθή αντιμετώπιση των συναλλαγών για σκοπούς ΦΠΑ.

Επίσης γίνεται αντιληπτό ότι ο μοναδικός σκοπός των πρόσθετων ανωτέρω αναφερομένων παρεχομένων υπηρεσιών είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των οχημάτων αυτών στο σημείο φόρτισης, έτσι ώστε η μπαταρία τους να μπορεί να επαναφορτιστεί και ως εκ τούτου είναι ομολογουμένως παρεπόμενες της επαναφόρτισης παροχές.

Κατά πάγια νομολογία του ΔΕΕ (ενδεικτικά C-308/96 και C-94/97) κάθε πράξη υπαγόμενη στον ΦΠΑ πρέπει κανονικά να θεωρείται ξεχωριστή και ανεξάρτητη. Ωστόσο, όταν μια συναλλαγή που περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία αποτελεί ενιαία παροχή, από οικονομική άποψη δεν πρέπει να διαιρείται τεχνητά. Μια παροχή πρέπει να θεωρείται παρεπόμενη της κύριας παροχής όταν για την πελατεία δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το μέσον για να ληφθεί υπό τις καλύτερες συνθήκες η κύρια παροχή. Οι παρεπόμενες παροχές, από φορολογικής πλευράς, ακολουθούν την τύχη της κύριας παροχής.

Κατόπιν τούτου και όπως έκρινε η ΑΑΔΕ με την ανωτέρω εγκύκλιο (Ε 2060/2023) και μετά την έκδοση και της απόφασης C 282/2022 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στη διαδικασία φόρτισης Η/Ο, η φόρτιση είναι το κύριο στοιχείο της συναλλαγής και οι λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν απλώς σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της λειτουργίας της ίδιας της φόρτισης. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις για να συμβεί αυτό, όπως την ανάγκη στάθμευσης, την ανάγκη δέσμευσης του τερματικού σταθμού για την αποφυγή των χρόνων αναμονής, την ανάγκη να βρεθεί εκ των προτέρων η τοποθεσία φόρτισης κ.ά., οι πράξεις αυτές θεωρούνται παρεπόμενες υπηρεσίες και αδιαίρετο μέρος ολόκληρης της συναλλαγής, που αποσκοπούν στη συμπλήρωση της κύριας πράξης, δηλαδή της φόρτισης των Η/Ο.

Στο σχήμα αυτό ο πελάτηςοδηγός καταβάλλει ένα ενιαίο αντάλλαγμα για ό,τι λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των επιμέρους στοιχείων, ανεξάρτητα εάν το τίμημα που καταβάλλει εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας, τον χρόνο σύνδεσης ή ανά συνεδρία κ.λπ.

*Ο κ. Σταύρος Πετριδίσογλου είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και υπεύθυνος του Φορολογικού Τμήματος της Accounting Solutions A.E.  (www.accountingsolutions.gr).

** Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στην Καθημερινή της Κυριακής. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News