ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΙΣΟΓΛΟΥ

diorthosi-logistikon-forologikon-sfalmaton-parelthoyson-chriseon-104766
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ – ν. 4308/2014), η διοίκηση μιας εταιρείας έχει την ευθύνη της τήρησης αξιόπιστου λογιστικού συστήματος και κατάλληλων λογιστικών αρχείων για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και άλλων πληροφοριών.