Green Economy Τετάρτη 16/02/2022, 11:56
GREEN ECONOMY

Ε.Ε.: Ενίσχυση των υπεράκτιων ΑΠΕ για την επίτευξη των κλιματικών στόχων

Ε.Ε.: Ενίσχυση των υπεράκτιων ΑΠΕ για την επίτευξη των κλιματικών στόχων

Υπέρ της επιτάχυνσης της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας τάχθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την έκθεση που ενέκριναν σήμερα Τετάρτη. Η έκθεση εγκρίθηκε με 518 ψήφους υπέρ, 88 κατά και 85 αποχές. Παράλληλα με την έγκριση της έκθεσης οι ευρωβουλευτές διατύπωσαν συστάσεις ως προς την κατεύθυνση αυτή. 

Η έκθεση, η οποία ψηφίστηκε από τους ευρωβουλευτές ως απάντηση σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων για το 2030 και το 2050 απαιτεί ταχύτερη ανάπτυξη των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά και ότι η διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και των ακτών θα πρέπει να είναι περισσότερο βιώσιμη. Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι μια οικονομία μηδενικών εκπομπών απαιτεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ σε πρωτοφανή κλίμακα και τονίζουν την επείγουσα ανάγκη βελτίωσης και επέκτασης των υφιστάμενων υποδομών. Πολλά κράτη μέλη υστερούν όσον αφορά την αναγκαία μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν τη σημασία της συντόμευσης των διαδικασιών για την έκδοση άδειας, ενώ καλούν τα κράτη μέλη να θεσπίσουν διαφανείς διαδικασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης προθεσμιών για την έκδοση αδειών, όπου αυτό απαιτείται.

Τονίζουν ότι η Ε.Ε. κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από υπεράκτιες ΑΠΕ, και θα μπορούσε να σημειώσει σημαντική ενίσχυση της οικονομίας της μέσω της στήριξης της ανάπτυξης της παραγωγής καθαρής ενέργειας. Το Ταμείο Ανάκαμψης NextGenerationEU παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για την κινητοποίηση κεφαλαίων, πέραν των ιδιωτικών επενδύσεων.

Επίτευξη συναίνεσης σχετικά με τα έργα υπεράκτιας αιολικής ενέργειας

Οι ευρωβουλευτές αναφέρουν ότι τα υπεράκτια αιολικά πάρκα μπορούν να ωφελήσουν τη θαλάσσια βιοποικιλότητα εάν σχεδιαστούν και κατασκευαστούν με βιώσιμο τρόπο, αλλά θα πρέπει να συνυπάρχουν με άλλες δραστηριότητες, όπως η αλιεία και οι θαλάσσιες μεταφορές. Τονίζουν δε, ότι θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου το κοινό να αποδεχθεί την υπεράκτια αιολική ενέργεια και οι πολίτες να πειστούν ότι οι ΑΠΕ είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να γίνει με κυκλικό και ανανεώσιμο τρόπο, καθώς απαιτούνται σημαντικές ποσότητες μετάλλων και ορυκτών. Οι ευρωβουλευτές ζητούν την απαγόρευση της υγειονομικής ταφής των παροπλισμένων πτερυγίων ανεμογεννητριών σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2025.

Δηλώσεις

Ο ευρωβουλευτής Μόρτεν Πέτερσεν (Renew, Δανία) δήλωσε: «Η στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι καίριας σημασίας για την πράσινη μετάβαση, όπου ο χρόνος μας πιέζει. Χρειαζόμαστε πολλή πράσινη ηλεκτρική ενέργεια για να επιτύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους και η στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απολύτως απαραίτητη εν προκειμένω».

«Η σημερινή ψηφοφορία δείχνει ότι όλοι κατανοούμε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και ότι τοποθετούμε τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο επίκεντρο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να καθιερώσουμε προθεσμίες και να εξαλείψουμε τα πολλά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πορεία της ταχείας και επιτυχούς ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Στόχοι

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι στόχοι παραγωγής ενέργειας για τις υπεράκτιες ΑΠΕ σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ είναι τουλάχιστον 60 GW έως το 2030 και 340 GW έως το 2050. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το κόστος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες (κατά 48 % μεταξύ 2010 και 2020), γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο ανταγωνιστικές πηγές ενέργειας. Ωστόσο, εάν δεν καταργηθούν σταδιακά οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, η επίτευξη των στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε λιγότερο από 1,5 βαθμούς Κελσίου έως το τέλος του αιώνα θα είναι αδύνατο να επιτευχθούν.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News