Αιολικά πάρκα

Φωτ. AP
GREEN ECONOMY

Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη καλωδίων για τα πλωτά αιολικά πάρκα (Floating Offshore Wind farms – FOW) μεγάλου βάθους στο πλαίσιο του έργου FLOTANT της Cenergy με χρηματοδότηση από το EU Horizon 2020. Το έργο αναμένεται πως θα δώσει τη δυνατότητα μεγαλύτερης αξιοποίησης της διαθέσιμης αιολικής ενέργειας με χαμηλότερο κόστος. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Cenergy, […]