GREEN ECONOMY

ΕΚΤ: Πόσο κοστίζει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η πράσινη μετάβαση

ΕΚΤ:  Πόσο κοστίζει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις η πράσινη μετάβαση

Υπέρ μιας ταχύτερης μετάβασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών στους στόχους που έχει θέσει η Συμφωνία του Παρισιού τάσσεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα του δεύτερου stress test για το κλίμα σε ολόκληρη την οικονομία. 

Το stress test αναλύει την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και των τραπεζών σε τρία μεταβατικά σενάρια, τα οποία διαφέρουν ως προς το χρονοδιάγραμμα και τις φιλοδοξίες:

1. Μια «επιταχυνόμενη μετάβαση», η οποία προωθεί τις πράσινες πολιτικές και τις επενδύσεις, οδηγώντας σε μείωση των εκπομπών έως το 2030 σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.

2. Μια «αργοπορημένη μετάβαση», η οποία συνεχίζει την τρέχουσα πορεία, χωρίς επιτάχυνση μέχρι το 2026, αλλά εξακολουθεί να είναι αρκετά έντονη ώστε να επιτύχει μειώσεις εκπομπών σύμφωνα με το Παρίσι έως το 2030.

3. Μια «καθυστερημένη μετάβαση», η οποία ξεκινά το 2026, αλλά δεν είναι αρκετά φιλόδοξη για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού έως το 2030.

Η ταχύτερη προσαρμογή θα απέτρεπε την επιδείνωσης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, περιορίζοντας μετά το 2030 την πιθανότητα αθετήσεων στις πληρωμές από επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση από παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΚΤ και με βάση το σενάριο της επιταχυνόμενης ή της καθυστερημένης μετάβασης,  το ύψος των επενδύσεων που θα απαιτούνταν από τα νοικοκυριά την περίοδο 2023-2030 υπολογίζεται σε περίπου 21-22 δισ. ευρώ, έναντι 4 δισ. ευρώ που θα απαιτούσε το σενάριο της καθυστερημένης μετάβασης, αλλά θα περιόριζε τις  δαπάνες των νοικοκυριών, οι οποίες κάτω από το σενάριο της αργοπορημένης ή της καθυστερημένης μετάβασης,  θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 31% και 50% αντίστοιχα το 2030 σε σχέση με το 2022.

Εάν οι επιχειρήσεις κινδυνεύουν, το ίδιο κινδυνεύουν και οι τράπεζες που τους δανείζουν, σημειώνει η ΕΚΤ. Οι τράπεζες είναι εκτεθειμένες στον υψηλότερο πιστωτικό κίνδυνο εάν η μετάβαση πρέπει να επισπευσθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και απαιτηθούν επενδύσεις γρήγορα με υψηλότερο κόστος. Στην όψιμη μετάβαση, οι τράπεζες μπορούν να αναμένουν ότι ο πιστωτικός τους κίνδυνος θα αυξηθεί περισσότερο από 100% έως το 2030 σε σύγκριση με το 2022, ενώ στην επιταχυνόμενη μετάβαση, η αύξηση είναι μόνο 60%.

Επιπλέον, η καθυστέρηση της μετάβασης και η μη ανάληψη δράσης οδηγεί σε ακόμη υψηλότερο κόστος και κινδύνους μακροπρόθεσμα. Ενώ συνεπάγεται λιγότερες επενδύσεις συνολικά, η έλλειψη στόχων μείωσης των εκπομπών επιδεινώνει σημαντικά τον αντίκτυπο του φυσικού κινδύνου στην οικονομία και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Τα αποτελέσματα του stress test δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά επωφελούνται σαφώς από μια ταχύτερη μετάβαση. Ενώ μια ταχύτερη μετάβαση αρχικά συνεπάγεται μεγαλύτερες επενδύσεις και υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι μειώνονται σημαντικά μεσοπρόθεσμα. Τόσο τα κέρδη όσο και η αγοραστική δύναμη επηρεάζονται λιγότερο αρνητικά, καθώς η εμπροσθοβαρής επένδυση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδίδει νωρίτερα και τελικά μειώνει τα ενεργειακά έξοδα. Στην επιταχυνόμενη μετάβαση, οι πράσινες επενδύσεις από τις εταιρείες της ζώνης του ευρώ ανέρχονται σε 2 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2025, ενώ ανέρχονται σε μόλις 0,5 τρισεκατομμύρια ευρώ στα άλλα δύο σενάρια. Στην καθυστερημένη μετάβαση, οι πράσινες επενδύσεις φτάνουν τη διαφορά της επιταχυνόμενης μετάβασης έως το 2030, καθώς και οι δύο φτάνουν συνολικά τα 3 τρισεκατομμύρια ευρώ, ενώ παραμένουν χαμηλότερες στην καθυστερημένη μετάβαση. Για να καλυφθεί, οι πράσινες επενδύσεις πρέπει να αυξηθούν γρήγορα, θέτοντας τις επιχειρήσεις σε υψηλότερο κίνδυνο, ιδιαίτερα σε τομείς έντασης ενέργειας όπως η μεταποίηση, η εξόρυξη και η ηλεκτρική ενέργεια, με τα επίπεδα χρέους να αυξάνονται και τα κέρδη να μειώνονται περίπου δύο φορές περισσότερο από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια καθαρά μηδενική οικονομία για τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τις τράπεζες στη ζώνη του ευρώ είναι να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι με τις τρέχουσες πολιτικές, καταλήγει η ΕΚΤ.

«Χρειαζόμαστε πιο αποφασιστικές πολιτικές για να διασφαλίσουμε μια ταχύτερη μετάβαση προς μια καθαρά μηδενική οικονομία σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Η πορεία με τον τρέχοντα ρυθμό θα αυξήσει τους κινδύνους και το κόστος για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για ταχύτητα στο δρόμο προς το Παρίσι», δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ Λουίς ντε Γκίντος.

Διαβάστε επίσης: 

ΕΚΤ: Πρόσθετα κεφάλαια σε τράπεζες που δεν προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή

Κλιματικά stress test: Πώς τα πήγαν οι ελληνικές τράπεζες

Κλιματικά stress test: Αντιμέτωπες με ζημιές 70 δισ. ευρώ οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News