ΣΤΗΡΙΞΗ 350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Τουρισμός: Ανοίγουν οι αιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης έως 400.000 ευρώ – Όλοι οι όροι

Τουρισμός: Ανοίγουν οι αιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης έως 400.000 ευρώ – Όλοι οι όροι

Aνοίγει την ερχόμενη Τρίτη η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να λάβουν επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε ποσοστό 2,5% έως και 5% του τζίρου του 2019, με ανώτατο ποσό τις 400.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι εμφάνισαν πέρυσι μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και έχει προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ (300 εκατ. ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50 εκατ. ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις) είναι:

 • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
 • να έχουν συμπληρώσει μία τουλάχιστον Ετήσια Μονάδα μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) κατά το έτος 2019. Η ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 και για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους
 • να έχουν μέχρι την 31.12.2020 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους πληττόμενους ΚΑΔ
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
 • να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2020 τουλάχιστον 30% σε σχέση με το 2019. Ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 προκύπτει από το υποβληθέν Ε3. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση συμμετοχής τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

 

Πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια

Επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας τουριστικής εγκατάστασης, καθώς η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται μόνο ως μέτρο αντιμετώπισής των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% του τζίρου του 2019 για τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά καταλύματα και τα κάμπινγκ και 2,5% του τζίρου του 2019 για τα τουριστικά γραφεία και τα τουριστικά λεωφορεία. Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστικό στάδιο και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει σε ποσοστό 5% ή 2,5% ανάλογα με την επιλέξιμη δραστηριότητα, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ). Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (1.4.2021) έως και 31.12.2021 για τους εξής κωδικούς:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας 
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια) και 
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων κωδικών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί διαπιστωθεί ότι το ποσό που έχει καταβληθεί είναι μεγαλύτερο από το 70 % του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363, 364 και 365, η διαφορά θα αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.Στόχος αυτής της Δράσης είναι να στηριχθεί ο Τουρισμός που αποτελεί ένα από τα πιο “βαριά” χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, καθώς συμμετέχει κατά 12,5% στο ΑΕΠ και κατά 17,1% στην απασχόληση, ενώ επιδρά και σε σημαντικό αριθμό κλάδων άλλων τομέων της οικονομίας, με καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού έχουν πληγεί σε μεγάλη κλίμακα από την πανδημία, προκαλώντας κίνδυνο για τη βιωσιμότητά τους, ακόμη και σε υγιείς επιχειρήσεις.Η προθεσμία υποβολής αίτησης στο ependyseis.gr είναι από τις 16 Ιουνίου 2021 μέχρι και 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News