Επιδοτήσεις

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Επιδότηση έως 10.000 ευρώ για ανακαίνιση 12.500 κατοικιών
BUSINESS & FINANCE

Ακόμη ένα εργαλείο για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση αποτελεί το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω». Το ανώτερο ποσό της επιδότησης ανέρχεται σε 10.000 ευρώ και μέχρι του 40% της συνολικής δαπάνης, µε δυνατότητα προκαταβολής του 50%. Αφορά ακίνητα που έχουν δηλωθεί ως κλειστά την τελευταία τριετία.

Πριμοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που ζητούν μικρότερη ενίσχυση
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα μόρια κατά την αξιολόγησή τους θα λαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια που αιτούνται χαμηλότερης ενίσχυσης, με στόχο την υπαγωγή περισσότερων επενδύσεων στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου.