Επιδοτήσεις

φωτ.:  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
BUSINESS & FINANCE

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με μόχλευση των δημοσίων πόρων, θα δημιουργεί νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που διευκολύνουν την πρόσβαση μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης τους.

  • Φωτ. intimenews
  • Φωτ. Shutterstock
  • AP Photo/Yorgos Karahalis
  • Φωτ. Unsplash (Gabrielle Henderson)
  • φωτ.: Shutterstock