ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Παροχή σε είδος: Πώς φορολογείται προκαταβολή μισθού, εταιρικό αυτοκίνητο

φωτ. Shutterstock

Επιπλέον φόρο ενδέχεται να πληρώσει ένας εργαζόμενος εάν λάβει προκαταβολή μισθού, εφόσον η αποπληρωμή του ποσού γίνει με μηνιαία παρακράτηση επί των τακτικών αποδοχών και όχι με εφάπαξ συμψηφισμό με τούς επόμενους μισθούς.

Σε μία τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις παροχές σε είδος, η προκαταβολή μισθού θεωρείται δάνειο. Συνεπώς, η διαφορά ανάμεσα στο μέσο επιτόκιο της αγοράς και το επιτόκιο του δανείου (ακόμα κι αν συμφωνηθεί η άτοκη επιστροφή της προκαταβολής) θεωρείται εισόδημα και εφόσον υπερβαίνει τα 300 ευρώ φορολογείται με βάση την ισχύουσα κλίμακα.

Για παράδειγμα,

εάν ένας εργαζόμενος έχει μισθό 1.000 ευρώ και τον Μάρτιο λάβει προκαταβολή 3.000 ευρώ, το ποσό δεν θεωρείται δάνειο σε περίπτωση που συμφωνήσει με τον εργοδότη να μην λάβει μισθό τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Αντιθέτως, εάν συμφωνήσει σε παρακράτηση 100 ευρώ το μήνα μέχρι να μηδενιστεί το ποσό, τότε θεωρείται δάνειο και η διαφορά των τόκων, που θα πλήρωνε εάν αυτό το ποσό το είχε δανειστεί από μία τράπεζα, θεωρείται εισόδημα και φορολογείται.

Ακριβά μπορεί να κοστίσει στον εργαζόμενο και η παραχώρηση εταιρικού οχήματος, εφόσον δεν καλύπτει αποκλειστικά επαγγελματικούς σκοπούς. Ανάλογα με το ύψος της λιανικής τιμής προ φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, υπάρχει κλίμακα που υπολογίζει το ύψος της παροχής που θεωρείται εισόδημα.

Συγκεκριμένα, για τιμή έως 14.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 4% επί της αξίας. Για τις επόμενες 3.000 ευρώ (δηλαδή αξία οχήματος έως 17.000 ευρώ), ο συντελεστής γίνεται 20%. Για τις επόμενες 3.000 ευρώ (δηλαδή αξία οχήματος έως 20.000 ευρώ) ο συντελεστής γίνεται 33%. Για τις επόμενες 5.000 ευρώ (δηλαδή αξία οχήματος έως 25.000 ευρώ) ο συντελεστής είναι 35%. Για τις επόμενες 5.000 ευρώ (δηλαδή αξία οχήματος έως 30.000 ευρώ) ο συντελεστής γίνεται 37% και για ακριβότερα οχήματα (πάνω από 30.000 ευρώ) ο συντελεστής γίνεται 20%. Για παράδειγμα, εάν παραχωρηθεί για ολόκληρο το έτος ένα όχημα με ΛΤΠΦ 19.000 ευρώ, θα θεωρηθεί παροχή που αντιστοιχεί σε εισόδημα 1.820 ευρώ για τον εργαζόμενο.

Αντιθέτως, εάν τα οχήματα παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν αξία έως 17.000 ευρώ, τότε δεν θεωρούνται παροχή σε είδος που αντιστοιχεί σε εισόδημα, ακόμα κι αν τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας του.

Επίσης, δεν θεωρείται ότι προκύπτει εισόδημα για τον εργαζόμενο, εάν του έχει παραχωρηθεί όχημα με μηδενικούς ή πολύ χαμηλούς ρύπους (έως 50 g CO2/Km) και εφόσον έχει αξία έως 40.000 ευρώ. Σε περίπτωση που το παραχωρούμενο όχημα είναι ηλεκτρικό, η αποζημίωση που λαμβάνει ο εργαζόμενος για το κόστος φόρτισης δεν θεωρείται εισόδημα και συνεπώς δεν φορολογείται.

Υπενθυμίζεται ότι οι παροχές σε είδος οι οποίες δίνονται στο προσωπικό μίας επιχείρησης σύμφωνα με επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία για τους δικαιούχους, δεδομένου ότι αυτές δίνονται προκειμένου να καλύψουν τις εργασιακές ανάγκες των εργαζομένων της επιχείρησης.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News