ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις

Ακίνητα: Πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις

Την παράταση για έναν ακόμη χρόνο του πλαφόν αναπροσαρμογής στις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις προβλέπει η τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Βεβαίως, το νέο πλαφόν, αύξηση έως 3%, εφαρμόζεται στα μισθώματα του έτους 2022, τα οποία είχαν αυξηθεί σε σύγκριση με το 2021.

Ειδικότερα, για τις εμπορικές μισθώσεις προβλέπεται για το διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31 Δεκεμβρίου 2023 δυνατότητα αναπροσαρμογής του μισθώματος έως 3% επί του μισθώματος του έτους 2022.

Η εν λόγω διάταξη δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

–          Όταν ο εκμισθωτής είναι ΑΕΕΑΠ (ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων ακίνητης περιουσίας).

–          Όταν ο εκμισθωτής είναι εταιρείες, των οποίων η πλειοψηφία των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου ανήκει σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων, τους οποίους διαχειρίζονται Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, του ν. 4209/2013 (Α’ 235) και η καταστατική έδρα των οποίων δεν  βρίσκεται σε μη συνεργάσιμο φορολογικό τομέα κράτος, του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α’ 167), και σε τρίτη χώρα που χαρακτηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου λόγω νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

–          Όταν ο εκμισθωτής είναι επιχείρηση εκμετάλλευσης εμπορικού κέντρου που διαθέτει κατ΄ελάχιστο συνολική επιφάνεια 15.000 τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα.

–          Όταν ο εκμισθωτής είναι εταιρείες στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει το Δημόσιο κατά ποσοστό 100%, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες αυτών.

Διαβάστε επίσης: 

Χρυσή Βίζα: Ο διπλασιασμός του τιμήματος και η μεταβατική περίοδος

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News