ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βγαίνει αέρα» το Πρώτο Ένσημο  

«Βγαίνει αέρα» το Πρώτο Ένσημο  

Νέα κίνητρα δίνονται από αύριο στις επιχειρήσεις προκειμένου να προσλάβουν νέες και νέους εργαζομένους καθώς «παίρνει μπροστά»  το πρόγραμμα «Πρώτο Ένσημο». Στόχος είναι μέσω του προγράμματος να μειωθεί η ανεργία στις ηλικίες 18-29 ετών, καθώς το ποσοστό ανεργίας σε αυτές τις ηλικίες είναι υπερδιπλάσιο σε σχέση με το ποσοστό στον γενικό πληθυσμό. 

Οι θέσεις που επιδοτούνται  

Νέα θέση με σύμβαση πλήρους απασχόλησης 

Η θέση σε αυτή τη περίπτωση επιδοτείται με ποσό 1.200 ευρώ. Το ποσό επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη. Αυτό σημαίνει πως 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι  μηνιαίες δόσεις, ενώ τα υπόλοιπα 600 ευρώ καταβάλλονται στον εργοδότη  αλλά μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Νέα θέση μερικής απασχόλησης 

Μέσω του προγράμματος μπορούν να προσληφθούν και νέοι που θα εργαστούν με ημιαπασχόληση. Σε αυτή τη περίπτωση η νέα θέση -που δεν μπορεί να υπολείπεται των 20 ωρών εβδομαδιαίως- επιδοτείται με 600 ευρώ. Τα 300 ευρώ καταβάλλονται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο σε έξι ισόποσες και τα υπόλοιπα 300 καταβάλλονται στον εργοδότη πάλι  με την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Σύμβαση εργασίας μικρότερη των έξι μηνών  

Και σε αυτή την περίπτωση οι εργοδότες μπορούν να κάνουν προσλήψεις μέσω του προγράμματος. Η νέα θέση επιδοτείται αναλογικά με τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και σύμφωνα με το είδος της σύμβασης.  Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μήνα. Για παράδειγμα μια θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και διάρκειας 3 μηνών θα επιδοτηθεί με 600 ευρώ στο σύνολο που θα μοιραστεί όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις σε εργαζόμενο και εργοδότη.  

Η ρήτρα των μη απολύσεων  

Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το «Πρώτο Ένσημο» είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε την 12η Νοεμβρίου 2021 για το χρονικό διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο δεν έχει τηρηθεί η ρήτρα των θέσεων εργασίας , οι επιχειρήσεις  εκπίπτουν του προγράμματος και οι επιδοτήσεις που έχουν ήδη καταβληθεί αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες. Στην περίπτωση έκπτωσης του εργοδότη, ο ωφελούμενος εργαζόμενος δεν εκπίπτει του προγράμματος.  

Τρεις ερωτήσεις για το Πρώτο Ένσημο  

1) Είμαι 25 ετών αλλά  έχω ξαναδουλέψει για 6 μήνες. Μπορώ να ενταχθώ στο πρόγραμμα; 

Όχι αφορά μόνο τους νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία-Το πρόγραμμα έχει ως στόχο οι νέοι να «κερδίσουν» το πρώτο τους ένσημο 

2) Μπορεί να αλλάξει το είδος της σύμβασης κατά τη διάρκεια του προγράμματος; 

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος.Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση – εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν.  

3) Μπορώ να προσλάβω ένα εργαζόμενο μέσω του προγράμματος και να ενταχθεί και στο πρόγραμμα των 150.000 θέσεων; 

Το “πρώτο ένσημο” μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα, όπως π.χ. αυτό των 150.000 νέων θέσεων εργασίας . Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον της επιδότησης του «Πρώτου Ενσήμου», η επιχείρηση επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του μηνιαίου μισθού, για χρονικό διάστημα έξι  μηνών. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί μέσω του Πρώτου Ενσήμου δεν να ενταχθούν στο  ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ  όπως και οι  συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή, εκτός εάν η δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες προσλαμβάνονται αναστέλλεται με εντολή δημόσιας αρχής. 

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Παρατείνεται μέχρι το Μάρτιο

Πρεμιέρα για το Πρώτο Ένσημο το 2022: Οι βασικοί άξονες

Αλλαγές στην αγορά εργασίας – Κίνητρα 300 ευρώ για προσλήψεις

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News