Προσλήψεις

Ποιοι κλάδοι θα κάνουν προσλήψεις τους επόμενους μήνες στην Ελλάδα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποσοστό το 28% από 520 Έλληνες εργοδότες  που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα δηλώνουν ότι αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, καθώς οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης επιστρέφουν σε θετικό πρόσημο.