Προσλήψεις

Φωτ.: Intime News
BUSINESS & FINANCE

Σε 20.641 αναμένεται να ανέλθουν οι νέοι διορισμοί και οι προσλήψεις στο Δημόσιο για το 2022, με το νούμερο αυτό να περιλαμβάνει τις εγκρίσεις προσλήψεων βάσει του Προγραμματισμού 2022, καθώς και τις προσλήψεις από προηγούμενα έτη που δεν υλοποιήθηκαν. Το bonus system.