Προσλήψεις

φωτ. Shutterstock
Φωτ. Intime
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/συμβάσεων μίσθωσης έργου για το 2022 ενέκρινε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το υπουργικό συμβούλιο.

 Φωτ. Intimenews
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πίνακες κατάταξης και αποκλειόμενων για τη γενική διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της γενικής γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών.

  •  Φωτ. Intimenews
  • AP Photo
  • φωτ. Shutterstock
  • Φωτ. Shutterstock