ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΑΕΔ: Παίρνουν σειρά και τα επιδόματα πολιτών με εργασία στο εξωτερικό 

ΟΑΕΔ: Παίρνουν σειρά και τα επιδόματα πολιτών με εργασία στο εξωτερικό 

Μετά τον ΕΦΚΑ, παίρνει σειρά ο ΟΑΕΔ για να συνδεθεί με το πανευρωπαϊκό σύστημα ΕΕSSI. Την Τετάρτη θα παρουσιαστεί από τον ΟΑΕΔ η υλοποίηση του έργου καθώς και τα οφέλη της διασύνδεσης. Μέσω του συστήματος ΕΕSSI περνούν όλες οι επικοινωνίες μεταξύ εθνικών φορέων σχετικά με διασυνοριακές υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης.

Οι φορείς για αυτές τις περιπτώσεις ανταλλάσσουν μεταξύ τους δομημένα ηλεκτρονικά έγγραφα και ακολουθούν κοινές διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί. Έτσι μέσω του συστήματος ΕΕSSI ξεκλειδώνει και η ταχύτερη απονομή επιδομάτων ανεργίας, παροχών μητρότητας και οικογενειακών βοηθημάτων για πολίτες που έχουν εργαστεί και στο εξωτερικό. 

Το σύστημα EESSI, αποτελεί ένα κλειστό ηλεκτρονικό σύστημα διακίνησης πληροφοριών μεταξύ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., των χωρών του Ε.Ο.Χ., της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. To EESSI βοηθά τους φορείς σε όλη την ΕΕ να ανταλλάσοσουν πληροφορίες ταχύτερα και ασφαλέστερα σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης. 

Μέσω του EESSI διασυνδέονται τα συστήματα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των παραπάνω χωρών, με σκοπό την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση και ανταλλαγή των αναγκαίων ασφαλιστικών πληροφοριών.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση θα συμβάλει:

  • στη σημαντική μείωση του χρόνου διακίνησης πληροφορίας μεταξύ του ΟΑΕΔ και των Φορέων των Κρατών Μελών. Ο ΟΑΕΔ θα χρησιμοποιεί τυποποιημένα ηλεκτρονικά δελτία μεταφρασμένα στα Ελληνικά 
  • Στην κατάργηση της έντυπης ανταλλαγής πληροφοριών

 

  • Στη βελτίωση της ποιότητας διακινούμενης πληροφορίας μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών και προτυποποίησης εγγράφων. Διασφαλίζεται πως τα ανταλλασσόμενα δεδομένα μέσω του ΕΕSSI είναι ακριβή και πλήρη και θα βοηθήσει τον ΟΑΕΔ και όσους φορείς συνδεθούν στον περιορισμό των σφαλμάτων αλλά και της απάτης.

 

  • Στην αύξηση ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων

 

  • Στην κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών εμποδίων που προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους πολίτες.
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News