ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για αιτήσεις στα προγράμματα ενίσχυσης γυμναστηρίων, παιδότοπων και startups – Ποιοι ΚΑΔ προστέθηκαν 

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην εν λόγω δράση ήταν η 10η Σεπτεμβρίου, όμως αποφασίστηκε η παράτασή της για έναν και πλέον μήνα ακόμη

Παράταση για αιτήσεις στα προγράμματα ενίσχυσης γυμναστηρίων, παιδότοπων και startups – Ποιοι ΚΑΔ προστέθηκαν 

Παράταση μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2021 δόθηκε στο πρόγραμμα για την ενίσχυση γυμναστηρίων και παιδότοπων, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης σε αυτό και δύο ακόμη κατηγορίες επιχειρήσεων, ήτοι υπηρεσίες πάρκου αναψυχής (ΚΑΔ 93.29.11.06) και διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες (ΚΑΔ 93.29.19.00).

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην εν λόγω δράση ήταν η 10η Σεπτεμβρίου, όμως αποφασίστηκε τελικά η παράτασή της για έναν και πλέον μήνα ακόμη. Παράταση επίσης δόθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19». Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε κανονικά στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και τώρα παρατείνεται έως τις 20 Οκτωβρίου 2021. 

Σε ό,τι αφορά τη δράση για την ενίσχυση γυμναστηρίων και παιδότοπων οι άλλοι επιλέξικοι ΚΑΔ, όπως είχαν ορισθεί εξαρχής, είναι οι ακόλουθοι:

– 93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων

– 93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

– 93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

– 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

– 93.11.10 Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

– 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ 

– 93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ

– 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

– 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας καρτ

– 93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ 

– 93.29.19.05 Υπηρεσίες παιδότοπου

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 16 εκατ. ευρώ ενώ η μέγιστη ενίσχυση που μπορεί να χορηγηθεί σε μία επιχείρηση είναι 18.000 ευρώ. 

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών. Αναλυτικότερα, ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ), δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.), δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών, αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου), μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

Το κατ΄ αποκοπή ποσό αποδίδεται στην ωφελούμενη επιχείρηση κατά την ένταξη της στη δράση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα για διάστημα 6 μηνών από την απόφαση χρηματοδότησής της, χωρίς να απαιτείται επαλήθευση των πραγματικών λειτουργικών δαπανών της για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση τιμολογίων εξόδων και εξοφλήσεως αυτών. Στην ουσία το κατ’ αποκοπή ποσό είναι ίσο με το 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας της επιχείρησης το 2019. 

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης στη συγκεκριμένη δράση για 427 επιχειρήσεις με το σύνολο της ενίσχυσης που θα λάβουν να ανέρχεται σε 4,18 εκατ. ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τη δράση για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει κεφάλαιο κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News