ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φοροαπαλλαγές, αλλά και πρόστιμα για τους Angel Investors

Τι προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση

Φοροαπαλλαγές, αλλά και πρόστιμα για τους Angel Investors

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως «επενδυτικού αγγέλου» (angel investor) σε μία startup προβλέπει κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης Αποστ. Βεσυρόπουλου και Χρ. Δήμα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γ.Πιτσιλή.

Η ΚΥΑ προσδιορίζει επακριβώς τους όρους για την χορήγησης φοροαπαλλαγών σε angel investors, αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις επιβάλλονται πρόστιμα στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, angel investor είναι ο φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού, κάτοχος Ελληνικού ΑΦΜ, ο οποίος εισφέρει χρηματικά κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την εν γένει ανάπτυξή τους, με τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσας τρόπο.

Η εισφορά κεφαλαίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης, ενώ προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα ίσο με το 50% της χρηματοδότησης που παρέχουν οι angel investors σε startups.  

Αναλυτικά, η ΚΥΑ προβλέπει τα εξής:

-Ο «επενδυτικός άγγελος» μπορεί να τύχει του δικαιώματος έκπτωσης από το φορολογητέο του εισόδημα για εισφορές κεφαλαίου σε νεοφυείς επιχειρήσεις μέχρι του συνολικού ποσού των 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος, οι οποίες δύναται να διενεργηθούν σε έως τρεις/3, κατά μέγιστο αριθμό, διαφορετικές νεοφυείς επιχειρήσεις και μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

-Η εισφορά κεφαλαίου σε νεοφυή επιχείρηση πραγματοποιείται μέσω αύξησης του μετοχικού ή εταιρικού της κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία αύξησης κεφαλαίου των Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ.

-Η καταβολή του χρηματικού ποσού που προορίζεται για την εισφορά κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω μεταφοράς από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο «Επενδυτικός Άγγελος» στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, σε εταιρικό λογαριασμό της νεοφυούς επιχείρησης που διατηρεί σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας και αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από το σχετικό παραστατικό της τράπεζας.

-Η εισφορά κεφαλαίου δηλώνεται από τη νεοφυή επιχείρηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Elevate Greece» με την υποβολή των στοιχείων που αποδεικνύουν την πραγματοποίησή της.

-Η δήλωση στην ως άνω πλατφόρμα υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ημερομηνία καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου και περιέχει την επωνυμία και τον ΑΦΜ της νεοφυούς επιχείρησης, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και τον ΑΦΜ του «επενδυτικού αγγέλου», το ποσό της εισφοράς κεφαλαίου και την ημερομηνία καταβολής του. Ειδικά για εισφορές κεφαλαίου για τις οποίες η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της.

Τα πρόστιμα

Η ΑΑΔΕ διενεργεί ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων από την παρούσα υποχρεώσεων των «επενδυτικών αγγέλων» και των νεοφυών επιχειρήσεων, και ειδικότερα προκειμένου να διαπιστώσει αν η εισφορά κεφαλαίου έχει γίνει μόνο για την απόκτηση του φορολογικού πλεονεκτήματος και την αποφυγή της φορολογικής υποχρέωσης από τον επενδυτικό άγγελο και όχι για την εν γένει ανάπτυξη της επιχείρησης.

Εφόσον αποδειχθεί, μετά τη διενέργεια ελέγχου, ότι η εισφορά του κεφαλαίου έχει γίνει με σκοπό την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος, επιβάλλεται πρόστιμο στο φυσικό πρόσωπο «Επενδυτικό Άγγελο» ίσο με το ύψος του οφέλους που επιδίωξε να αποκομίσει από την εισφορά του κεφαλαίου στη νεοφυή επιχείρηση.

moneyreview.gr

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News